Družice pro měření lesů prošla testy na jedničku

Sdílet:


Inženýři vytvářející a testující družici ESA Biomass museli kvůli výzvám spojeným s aktuální pandemií přijít s novými pracovními metodami, aby dodrželi rozpis prací a zároveň všechna bezpečnostní pravidla. Výsledkem je, že základní konstrukce satelitu není jen zkompletovaná, ale také má úspěšně za sebou sérii náročných testů. Ty mají za cíl zajistit, že konstrukce vydrží vysoké namáhání při startu. Díky tomu je vypuštění mimořádné mise mající za cíl mapovat uhlík v lesích opět o krok blíže.

Lesy hrají kritickou roli v koloběhu uhlíku na Zemi díky tomu, že absorbují a ukládají jeho velké objemy z atmosféry. Tím pomáhají v ochlazování naší planety. Jenomže když jsou rozsáhlé lesní plochy likvidovány, uhlík se uvolňuje zpět do atmosféry.

Pokud se snažíme zpomalit klimatickou změnu a zabránit ztrátě biodiverzity, tak zdraví světových lesů je k nim klíčem. Přesná znalost toho, kolik uhlíku je uloženo v lesích, pomůže lépe pochopit jejich stav, způsob jejich proměny a rozšíří naše znalosti o koloběhu uhlíku.

A právě v tomto okamžiku přichází na scénu mise Biomass.

Biomass je mise třídy Earth Explorer, která má šanci posunout pozorování lesů na novou úroveň. A to zásluhou přístroje, který se dosud nikdy nepodíval do vesmíru: jde o syntetický aperturní radar v pásmu P. Pásmo P je nejdelší radarová vlnová délka dostupná pro pozorování Země.

Z výšky 650 km bude přístroj mise Biomass schopen „vidět“ skrze listnatou lesní „čepici“ a bude schopen měřit výšku stromů. Tato informace bude využita k výpočtu množství biomasy – a tedy fakticky ke kvantifikaci uhlíku – které je uloženo v lesích.

Biomass se připravuje ke startu v roce 2023, ovšem kvůli pandemii bylo nutné modifikovat normální pracovní procesy, protože různé průmyslové týmy a skupiny ESA sestavující a testující družici nemohly cestovat.

Systémová inženýrka a manažerka družice v ESA Janice Pattersonová to vysvětluje: „Konstrukce družice Biomass byla navržena OHB v Itálii, přičemž ji vyrobila firma APCO Technologies ve Švýcarsku. Původní plán počítal s tím, že OHB bude integrovat a sestavovat konstrukci. Jenže díky opatřením souvisejícím s pandemií nemohli technici normálně cestovat, takže jsme museli přijít s inovativním přístupem, abychom tyto činnosti mohli udělat.“

„Pro vyřešení problému byl úkol sestavení družice přesunut na Airbus ve Velké Británii, což je hlavní kontraktor mise. OHB zajišťovala podporu na dálku. Vše bylo zručně provedeno, což znamenalo, že konstrukce byla na konci roku 2020 dokončena a následně počátkem roku 2021 předána testovacímu středisku v Toulouse.“

„Nyní máme velkou radost z toho, že pod vedením Airbusu a za podpory OHB, Arianespace a testovacího střediska Airbusu ve Francii byla úspěšně dokončena kompletní sada testů. K tomu byly provedeny zkoušky vibrační, akustické, nárazové a uvolnění.“

Hlavní mechanický inženýr ESA pro misi Biomass Stefan Kiryenko: „Úspěšné dokončení testovací kampaně je důležitým mezníkem a je vidět, že vše směřuje ke společnému cíli. Efektivita a skvělá týmová práce, které zažíváme, jsou úžasné. Postavili jsme překrásnou a k letu plně připravenou družici.“

Krom testů, které simulovaly vibrace a nárazy během startu a uvolnění upínacích zámků držících satelit u startovacího adaptéru, provedla OHB řadu testů „teplotně elastického zkreslení“. Jejich cílem je prokázat, že teplotní výkyvy, s nimiž se družice setká během letu vesmírem, nebudou mít vliv na přesné požadavky ohledně orientace. Testy ukázaly, že tyto teplotní výkyvy nepřinesou žádné odchylky, které by mohly mít vliv na naměřené výsledky.

Janice Pattersonová dodává: „Tyto pozoruhodné výsledky jsou oceněním pro všechny zúčastněné týmy. Speciální poděkování pak patří každému, kdo strávil měsíce od svých rodin pro to, abychom tohoto milníku mohli dosáhnout.“

Družice Biomass se nyní vrátí do Velké Británie pro další integraci přístrojového vybavení.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky