Detektor prachu bude studovat podmínky družic během startu

Sdílet:


Při pobytu na Zemi jsou družice přechovávány v panensky čistých místnostech, což pomáhá chránit jejich přístroje před poškozujícími prachovými částicemi. Pokud pak tyto přístroje nefungují ve vesmíru správně, může to být problém s kontaminací částicemi během startu. Nyní je ale k dispozici zařízení schopné identifikovat, zdali je nesprávná funkce přístrojů důsledkem právě kontaminace při vypouštění.

Po úspěšných zkouškách prototypového senzoru pracuje technologická firma XCAM s ESA, a to díky financování z UKSA (UK Space Agency), na vývoji letového zařízení schopného monitorovat znečištění prachem během startu a krátce po něm.

Zařízení poskytne data demonstrující, zdali je drahocenný náklad – například družice pro dálkový průzkum Země – schopen zůstat cestou do vesmíru čistý.

Vynášené náklady jsou chráněné od znečištění v bezpečném pouzdře na horní části nosiče, která se nazývá aerodynamický kryt. Ovšem jakmile se raketa dostane nad zemskou atmosféru, aerodynamický kryt je odhozený a jeho obsah je vystavený působení okolního prostředí.

Čisté místnosti chrání kosmické vybavení od kontaminace během montáže, ovšem vibrace a nárazy během startu mohou vést ke vzniku úlomků třeba právě z aerodynamického krytu, což pak může mít vliv na provoz vynášeného nákladu.

Prachové částice mohou kontaminovat optické povrchy, které můžeme najít třeba právě na družicích dálkového průzkumu Země, stejně jako mohou mít vliv na citlivé mechanické vybavení.

Senzor společnosti XCAM bude sledovat kontaminaci vzdáleně a poskytne nepřetržitá měření v reálném čase.

Společnost nyní pracuje s ESA na vývoji zařízení, které by mohlo být využito v aerodynamickém krytu evropské rakety Vega-C. Zařízení, které je financované britskou UKSA (UK Space Agency) z programu GSTP (General Support Technology Programme), musí být schopné odolat mechanickému namáhání při startu, k němuž patří akustické efekty a vibrace – a pak vydržet v kosmickém prostoru dostatečně dlouho, aby bylo schopné přehrát data zpět na Zemi k analýze.

Zařízení nabídne poskytovatelům kosmických dopravních služeb možnost poskytnutí důkazů, že vynášené systémy zajistí jejich zákazníkům zcela bezpečnou cestu na oběžnou dráhu.

„Pro XCAM bylo fantastické pracovat na takto úžasném projektu s ESA. Dostali jsme jej do stádia prototypu. Ovšem pro to, abychom se dostali dál, je právě získání kontraktu na letový kvalifikační systém ještě lepší,“ uvádí ředitelka XCAM Karen Holland.

„Po těchto úspěších získala XCAM několik nominací na prestižní ceny za svoji práce na poli digitálních zobrazovacích systémů. Coby malá firma tvořená patnácti lidmi jsme velmi potěšeni, že jsme neunikli pozornosti odborných porot.“

„Vzhledem k velmi zvláštním mechanismům kontaminace a nedostatku informací o prostředí uvnitř aerodynamických krytů představuje startovací fáze rakety velkou neznámou při zpracovávání modelů možné kontaminace. Správná čísla tak představují skutečně velkou výzvu,“ vysvětluje technik projektu XCAM Riccardo Rampini.

„S vývojem nového senzoru schopného pracovat před startem a během něj a který bude poskytovat informace o podmínkách pod aerodynamickým krytem v reálném čase, získá ESA již brzy k dispozici řešení celého problému.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky