Vypuštěna námořní družice ESAIL

Sdílet:


Mikrodružice ESAIL pro celosvětové sledování lodí, která byla vyvinutá v rámci partnerského programu ESA, byla vypuštěna do vesmíru na palubě rakety Vega společnosti Arianespace. Stalo se tak z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně.

Ke startu došlo 3. září ve 3:51 středoevropského času.

Družice ESAIL byla jedním z 53 satelitů, které se vydaly do vesmíru na adaptéru pro sdílené mise SSMS (Small Satellite Mission Service). Vysazena byla na heliosynchronní dráze ve výšce přes 500 km.

ESAIL bude celosvětově sledovat lodě detekováním rádiových signálu z jejich automatických identifikačních systémů (Automatic Identification Systems, AIS).

Jakožto součást konstelace automatických identifikačních systémů kanadského operátora exactEarth bude ESAIL poskytovat lodní data Evropské agentuře pro námořní bezpečnost, která na jejich základě vyvine novou generaci služeb pro globální námořní dopravu.

To umožní monitorování rybářů, řízení flotil, ochranu životního prostředí a bezpečnostní monitoring pro námořní a vládní autority a služby. Díky tomu budou oceány bezpečnější.

Družice ESAIL byla vyvinuta jako partnerský projekt ESA s firmami LuxSpace a ExactEarth coby součást programu ESA SAT-AIS.

Výkonná mikrodružice byla postavena firmou LuxSpace, přičemž do výroby byla zapojena celá řada malých a středních evropských podniků. Stalo se tak za podpory Lucemburské kosmické agentury a dalších členských zemí ESA.

Ředitel telekomunikačních a integrovaných aplikací v ESA Elodie Viau k tomu uvedl: „Úspěšný start družice ESAIL ilustruje schopnost ESA adoptovat inovativní přístupy k řízení [projektů] mikrodružic.“

„Partnerské projekty ESA spojují průmysl kolem udržitelných systémů navržený od samotného počátku až po ověření na oběžné dráze. Tím dosahujeme konkurenční výhody a pozitivních ekonomických dopadů. Pomáhají snižovat riziko investic partnerů, kteří reagují na potřeby trhu a maximalizují přínos pro průmysl. Je to díky schopnosti ESA spojovat své osvědčené metody řízení a nejlepšími komerčními praktikami.“

„Chtěl bych tímto poděkovat našim průmyslovým partnerům a podílejícím se státům za důvěru a úzkou spolupráci.“

Ředitel exactEarth Peter Mabson k tomu dodává: „Jsme potěšeni, že můžeme přidat ESAIL k naší špičkové globální konstelaci družic pro námořní služby. Její schopnosti nám umožní pokračovat v monitorování námořního provozu a z něj plynoucího vytváření datových služeb. Zároveň si dláždíme cestu pro nové budoucí kapacity. Chtěl bych poděkovat ESA a LuxSpace a jejich týmu zapojenému do výroby družic za úspěšnou produkci této špičkové mikrodružice.“

Ředitel Lucemburské kosmické agentury Marc Serres pak doplňuje: „Coby evropský premiant v oblasti komerčního využití vesmíru má Lucembursko unikátní strategii zaměřenou na vytvoření atraktivního ekosystému pro nové firmy a inovativní podnikatele v oblasti kosmických aktivit. Námořní mikrodružice postavená v Lucembursku naším hlavním systémovým integrátorem LuxSpace ve spolupráci s ESA demonstruje, kterak soukromá firma a ESA mohou v rámci úzké spolupráce vytvořit nový komerční produkt.“

ESAIL je pro LuxSpace třetí družicí využívající AIS, ovšem zároveň je největší. Společnost nyní vyvíjí víceúčelovou modulární platformu nazvanou Triton‐X. Ta bude těžit ze zkušeností, které LuxSpace získala při výrobě a testování předchozích zařízení včetně družice ESAIL. Platforma má využívat běžně dostupné komponenty, přičemž firma bude s jejich pomocí schopna dodat plnohodnotnou družici v řádu měsíců.

Ředitel LuxSpace Jochen Harms to komentuje: „ESAIL pro nás představuje zásadní mezník. Zvládli jsme postavit a integrovat sofistikovanou mikrodružici za použití běžně komerčně dostupných komponent, což zkrátilo čas potřebný pro testování a kvalifikování na start. Z toho vyplývající synergie vydláždily naši cestu směrem ke komerčnímu vesmíru. Skrze ESAIL jsme získali cenné zkušenosti a znalosti, které nyní slouží jako cenný základ pro práci na platformě Triton.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky