V Praze proběhne EU Space Week

Sdílet:


V rámci podzimní části českého předsednictví v Radě EU proběhne řada akcí, ať už pořádaných nebo spolupořádaných Ministerstvem dopravy. Mezi ty největší druhé poloviny českého předsednictví bude bezpochyby patřit Kosmický týden EU, tzv. EU Space Week, který se uskuteční v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích, a to na samém začátku podzimu, konkrétně ve dnech 3.-6. října 2022. Jedná se o prestižní čtyřdenní konferenci pořádanou Evropskou komisí a spolupořádanou předsednickým státem, v tomto případě tedy Českou republikou za podpory dalších partnerů.

EU Space Week přináší hostitelské zemi velkou příležitost pro její zviditelnění na poli mezinárodní kosmické komunity a kosmickému a na něj navázanému průmyslu. Zvláštní důraz bude kladen na kosmické aplikace využívající data a služby družicových systémů EU (zejm. Galileo, Copernicus, v budoucnu GOVSATCOM či Secure Connectivity); diskuse uživatelských požadavků v rámci tzv. user Consultation Platform a setkání sítě Copernicus Relays a Copernicus Academy. Dále pak představení výzev programu Horizont Evropa, respektive jeho kosmické části, CASSINI, prezentace družicových systémů Evropské unie a další. V rámci EU Space Week proběhne taktéž řada doprovodných akcí, jednou z nich například bude demonstrace a prezentace technologií, které využívají při svém provozu služeb a dat z unijních družicových systémů, např. drony, autonomní vozidla atd.

V rámci EU Space Week se očekává účast vysokých státních představitelů ČR, představitelů z orgánů EU, Agentury EU pro kosmický program, Evropské kosmické agentury a zástupců kosmického a návazného průmyslu. Celkově se očekává cca 800 hostů z členských států EU, ale také ze států mimo Unii.

Více informací naleznete na webu: https://www.euspaceweek.eu/

Rubriky