Prezentace programů ESA ARTES připravovaných k otevření na letošní ministerské Radě ESA (CM22+)

Sdílet:


Příprava volitelných programů ESA je v plném proudu a výjimkou není ani rodina telekomunikačních programů ARTES. Níže je uvedena přehledná struktura jmenující jednotlivé programy a elementy ARTES 4.0, které se týkají České republiky přímo (ČR je dnes členem) anebo potenciálně (ČR by mohla být členem). Je třeba zdůraznit, že výčet a obsah níže uvedených programů, elementů a nástrojů financování ARTES není zdaleka finalizován. Seznam konkrétních programů a prakticky jakýchkoli aktivit, které budou nakonec navržené k otevření na ministerské Radě ESA v listopadu 2022, se ještě může změnit. Některé programy nakonec otevřené být nemusí a naopak, nové programy mohou na níže uvedeném seznamu přibýt.

Pro bližší přehledové informace o níže uvedených programech přikládáme prezentace ke stažení.

V případě jakýchkoli dotazů či zájmu o aktivity v níže uvedených programech prosím kontaktujte Josefa Šobru na adrese: josef.sobra@mdcr.cz.

ARTES 4.0

Vyjma pokračování řady rozběhnutých starších programů ARTES z období před rokem 2019, jejichž rozpočet může být teoreticky navýšen, se v roce 2022 očekává otevření nových programových fází elementů ARTES 4.0. Jedná se buď o elementy ARTES 4.0 otevřené na ministerské radě ESA v roce 2019 či v navazujících letech (FP, CC, BASS, PP, OC, 4S, 5G), případně jde o otevření nových projektů většího rozměru uvnitř těchto elementů (nové konkrétní družicové mise a projekty v rámci PP, OC, 4S a 5G).

ESA Contribution to EU Secure Connectivity (SC)

Telekomunikační direktorát ESA poslední dva roky intenzivně spolupracuje s Evropskou komisí, která připravuje evropskou družicovou telekomunikační megakonstelaci Secure Connectivity. ESA má být do projektu zapojena prostřednictvím zvláštního volitelného programu, který by měla financovat některé inovativní aktivity v rámci fáze „Development & Validation“. Jedná se však pouze o minoritní část aktivit, protože většina nákladů na systém bude pocházet z rozpočtu EU a ze soukromých zdrojů evropského průmyslu. Projekt bude implementován pomocí schématu Public Private Partnership dle pravidel zadávání veřejných zakázek EU, s výjimkou dílčích aktivit vypisovaných prostřednictvím ESA dle pravidel ESA.

Moonlight (multi-domain activity)

Telekomunikační direktorát ESA je zapojen do řady tzv. multidoménových aktivit, přičemž má vedoucí úlohu v iniciativě Moonlight, jejímž cílem je založit na Měsíci navigační a telekomunikační infrastrukturu v podobě pozemních stanic a lunární komunikační konstelace a pronajímat je kosmickým agenturám (NASA, JAXA, KARI) a soukromým firmám (SpaceX, Blue Origin), které budou k Měsíci vysílat vlastní průzkumné mise v nadcházejících desetiletích.

Aktuální situace členství ČR v ARTES

Pro ilustraci současného stavu členství ČR v programech ESA ARTES připojujeme odkaz na stručnou prezentaci MD z Czech Space Week 2021 v Brně. Najdete v ní seznam všech programů ARTES s členstvím ČR, vložených finančních příspěvků ČR, stručných informací o způsobech zapojení, spolufinancování apod. Tato prezentace se však přímo netýká přípravy příští ministerské Rady ESA v listopadu 2022.

Rubriky