Poprvé došlo k vyloučení střetu s asteroidem Apophis

Sdílet:


Nová pozorování asteroidu Apophis – o němž se vědci domnívali, že může představovat jisté riziko střetu se Zemí v roce 2068 – vyloučila jakoukoliv možnost nárazu do naší planety po dobu nejméně jednoho sta let. Po sedmnácti letech pozorování a analýzách orbitálních drah tak ESA odstranila tento rozměrný asteroid ze seznamu „Risk List“.

Asteroid Apophis má odhadovaný průměr 350 m, což odpovídá trojici fotbalových hřišť. V minulých letech se znovu a znovu vracel do titulků tisku a webových serverů, když se astronomové pokoušeli zpřesnit jeho dráhu a vyčíslit pravděpodobnost možné budoucí srážky se Zemí.

Krátce po objevení v roce 2004 astronomové předpověděli dva možné termíny kolizí, a to v letech 2029 a 2036. Ovšem další pozorování tohoto blízkozemního objektu tyto možnosti vyloučily. Dosud se tak bralo za možné, byť nepravděpodobné, že ke střetu asteroidu se Zemí dojde v roce 2068.

Nová radarová pozorování asteroidu Apophis byla provedena na počátku letošního března radarovým komplexem DSP (Deep Space Communications) Goldstone v Kalifornii a observatoří Green Bank v Západní Virginii. Poskytla dostatek dat o oběžné dráze známého asteroidu, takže bylo konečně s jistotou možné vyloučit kolizi se Zemí v příštích nejméně sto letech.

Tato nejnovější pozorování byla možná během nedávného přiblížení asteroidu k Zemi. Dne 6. března minul naši planetu ve vzdálenosti zhruba 17 miliónů kilometrů (44násobek vzdálenosti Země-Měsíc). Ačkoliv byl asteroid stále v uctivé vzdálenosti, pomohla měření při tomto „průletu“ zpřesnit jeho oběžnou dráhu před příštím velmi blízkým přiblížením. K němu dojde v roce 2029.

S vysokou mírou přesnosti známe polohu a oběžnou dráhu planet, ovšem u menších těles jako jsou asteroidy je v trajektoriích pohybu vždy určitá míra nejistoty. Aby byly věci ještě komplikovanější, tak během průletu asteroidů kolem masivních těles s významným gravitačním vlivem je jejich dráha ovlivněna a nejistota tak v čase narůstá.

Před tím než byla provedena nejnovější radarová měření dráhy asteroidu Apophis, tak byla jeho trajektorie známá s dostatečnou přesností na to, aby bylo možné střet vyloučit v nejbližších dekádách.

K nejbližšímu – jak časově, tak z hlediska vzdálenosti – z těchto průletů dojde v pátek 13. dubna 2029, kdy Apophis proletí méně než 35 tisíc km od Země a bude viditelný pouhým okem. Ve vzdálenosti odpovídající desetině vzdálenosti Měsíce bude asteroid Zemi blíže než družice obíhající naši planetu na geostacionární dráze.

V této vzdálenosti bude mít gravitace Země významný vliv na prolétající kosmické těleso, což povede ke změně jeho dráhy a zvýšení nejistoty ohledně budoucí trajektorie – a předpovídání možných budoucích střetů.

Co tedy není známo přesně je právě to, zdali průlet v roce 2029 změní trajektorii letu asteroidu Apophis tak, že se střetne na oběžné dráze kolem Slunce někdy v budoucnu se Zemí. Aby se tak stalo v dohledné době, musel by asteroid Apophis každopádně proletět tzv. gravitační klíčovou dírkou. To by vedlo k možnému (ale stále velmi nepravděpodobnému) střetu v roce 2068.

„Díky aktuálním optickým a radarovým pozorováním se snížila nejistota ve vzdálenosti průletu asteroidu Apophis od Země v roce 2029 z několika set na pouhé jednotky kilometrů,“ vysvětluje Davide Farnocchia ze Střediska pro studium blízkozemních objektů NASA (Center for Near Earth Object Studies).

Právě nejnovější radarová pozorování snížila nejistotu v trajektorii pohybu asteroidu Apophis takovým způsobem, že i když se vezmou v potaz všechny možné změny dráhy letu v důsledku průletu v roce 2029, tak bylo možné šanci na střet v roce 2068 nebo i dlouho poté vyloučit.

Seznam asteroidů Risk List vytvořený ESA obsahuje všechny blízkozemní objekty, které mají „nenulovou“ šanci střetu se Zemí. To znamená, že i když je jakkoliv nepravděpodobná šance na střet, tak cokoliv většího než nula zůstává na seznamu.

Odborníci na asteroidy z koordinačního střediska ESA NEOCC (Near-Earth Object Coordination Centre) strávili mnoho času na tom, aby lépe poznali všechny objekty z tohoto seznamu. Provedli nová pozorování a využili i starších dat ze všech možných zdrojů k tomu, aby co nejlépe pochopili jejich oběžné dráhy a spočítali pravděpodobnost střetu v příštích sto létech.

Další pozorování vedou k lepšímu pochopení a jistotě týkající se budoucích pohybů asteroidu. Jakmile je tým jistý, že asteroid nepředstavuje pro Zemi nebezpečí, je odstraněný ze seznamu.

Apophis je speciální případ, který na seznamu sveřepě zůstával téměř sedmnáct let. Kvůli jeho velkým rozměrným pochopitelně přitahuje větší pozornost a také vzbuzuje větší znepokojení.

„K objevu asteroidu Apophis a prvnímu spočítání jeho trajektorie letu došlo k době, kdy aktivity spojené s planetární obranou byly ještě v plenkách,“ vysvětluje Juan Luis Cano z Koordinačního střediska blízkozemních objektů (Near-Earth Object Coordination Centre) v ESA.

„Toto se stalo v raném období této disciplíny a posloužilo jako silná motivace ke zlepšení naší schopnosti přesně předpovídat pohyb těchto zajímavých a potenciálně nebezpečných objektů. S dnešním odstraněním asteroidu Apophis ze seznamu Risk List uzavíráme velmi poučnou historii planetární obrany.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky