Podepsaný kontrakt na stavbu družice CubeMAP třídy Scout

Sdílet:


ESA podepsala kontrakt se společností GomSpace na stavbu mise Scout CubeMAP. Půjde o trojici nanodružic vycházejících z konceptu New Space, které mají pomoci kvantifikovat procesy v horních vrstvách atmosféry a studovat jejich vliv na naše klima. Konstelace družic bude měřit vodní páry, oxid uhličitý, metan, ozón, oxid dusný a aerosoly. Všechny tyto plyny přitom hrají klíčovou roli ve skleníkovém efektu a změně klimatu.

Kontrakt v hodnotě 24 mil. eur podepsal výkonný ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Toni Tolker-Nielsen a ředitel GomSpace Niels Buus.

Jde o druhý kontrakt na stavbu mise Scout. První byla v říjnu 2021 smlouva se Surrey Satellite Technology Ltd na realizaci mise HydroGNSS.

Mise třídy Scout doplňují výzkumné družice z programu ESA Earth Explorer. Jsou novým prvkem programu ESA FutureEO (Earth Observation). Jeho cílem je demonstrovat schopnost nanodružic dodávat vědu s přidanou hodnotou: ať již miniaturizací stávajících technologií nebo testováním nových technologií sběru dat. Cílem je také dosáhnout výstupu velmi rychle: během tří let od zahájení projektu do startu.

Manažer projektu misí Scout v ESA Jean-Pascal Lejault vysvětluje: „Mise Scout jsou charakterizované agilním a nízkonákladovým vývojovým procesem, aby mohly prověřit nové koncepty pro budoucí aktivity ESA a včas doplnit vědecká data ke stávajícím výpravám skrze doplňková pozorování.“

„Mise Scout se skládá z jednoho nebo několika menších družic vytvořených pro rychlé demonstrační účely inovativní techniky dálkového průzkumu Země a související nekomerční aplikace. Mise Scout demonstrují nové pozorovací techniky nebo doplňují stávající pozorování, přičemž si zachovávají potenciál přerůst v budoucnu do větších misí či být přijaty v budoucích programech dálkového průzkumu Země ESA.“

„CubeMAP se zaměří na horní troposféru a dolní stratosféru v tropickém a subtropickém pásu, kde se nachází všechna megaměsta a s nimi spojený růst antropogenních emisí skleníkových plynů. Každá ze tří družic v konstelaci ponese tři miniaturizované laserové spektroradiometry a jednu miniaturizovanou hyperspektrální kameru pro snímkování slunečního kotouče.“

Mise CubeMAP je unikátní v tom, že ponese první evropské heterodynní spektrometry pro měření atmosféry. Tyto budou navržené, vyrobené, testované a integrované za méně než tři roky. To představuje další průmyslovou výzvu: kromě dalších vědeckých a programových výzev.“

Mise by měla mít operační životnost na oběžné dráze dva roky, aby pokryla více než jeden plný roční cyklus. Pokud to přitom bude možné, cílem je prodloužit ji na čtyři roky, aby bylo možné zachytit dopady Jižní oscilace El Niño.

Díky nyní podepsanému kontraktu povede GomSpace z Dánska průmyslové konsorcium, které misi vytvoří CubeMAP. Do tohoto konsorcia patří třeba britská laboratoř Rutherford Appleton Laboratory, GomSpace v Lucembursku a Švédsku, Enpulsion v Rakousku, Hyperion v Nizozemí a KSAT v Norsku.

S vypuštěním mise do vesmíru se počítá v roce 2024.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky