Nový výkonný ředitel Agentury pro evropský GNSS (GSA budoucí agentury EUSPA) se ujímá své funkce

Sdílet:


Dne 16. října 2020 se pan Rodrigo da Costa ujal své funkce výkonného ředitele Agentury pro evropský GNSS (agentury GSA, která se má brzy stát Agenturou Evropské unie pro kosmický program). Dne 15. září 2020 ho do této funkce zvolila správní rada agentury GSA a dne 12. října 2020 se setkal s výborem ITRE Evropského parlamentu.

Rodrigo da Costa je portugalský státní příslušník a již pracoval v celé řadě zemí EU. V březnu 2017 začal pracovat v agentuře GSA jako programový manažer služeb systému Galileo. V této funkci byl odpovědný za vedení systému Galileo, což je globální satelitní navigační systém EU, ve fázi poskytování služeb. Dříve zastával několik vyšších vedoucích pozic v oblasti projektového řízení, rozvoje obchodní činnosti a řízení styků se zákazníky v institucích působících v kosmickém průmyslu v oblasti letů lidí do vesmíru, výzkumu vesmíru, nosných raket a výzkumu a vývoje.

Rodrigo da Costa bude nyní pracovat na přeměně agentury GSA na Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA). Zajistí, aby byly i nadále úspěšně prováděny její stávající činnosti a zároveň realizovány nové činnosti, které jsou třeba pro zajištění nového mandátu agentury.

Od svého zřízení v roce 2004 se agentura GSA mimořádným způsobem podílela na stěžejních družicových systémech EU Galileo a EGNOS, což významně přispělo k nezávislosti Unie a jejímu hospodářskému růstu. S přispěním vysoce kvalifikovaných a specializovaných pracovníků agentura posiluje inovace, podporuje podnikání, řídí poskytování služeb a stimuluje hospodářství EU, a to zejména tím, že díky vysoce kvalitním a bezpečným satelitním navigačním službám zajišťuje zavádění systémů Galileo a EGNOS v celé řadě segmentů trhu. Agentura EUSPA se zaměří na budoucnost – bude dále pokračovat v práci GSA a převezme nové povinnosti týkající se dalších složek kosmického programu EU, včetně činností v rámci programu Copernicus (Evropského programu pozorování Země) a systému GOVSATCOM (zabezpečeného družicového komunikačního systému EU).

Rodrigo da Costa se ke svým novým povinnostem vyjádřil takto: „Stát se výkonným ředitelem agentury znamená především vést tým vynikajících a specializovaných odborníků. Těším se na tuto příležitost vybudovat úspěšnou agenturu EUSPA jako hlavní složku kosmického programu EU. Těším se také na spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. Stojí před námi nesnadný úkol, ale jsem přesvědčen, že ho zvládneme a občanům EU ukážeme, čeho můžeme jako agentura GSA/EUSPA dosáhnout v rámci spolupráce v EU v oblasti vesmíru.“

Rodrigo da Costa má titul v oboru kosmického inženýrství z vyššího technického institutu (Instituto Superior Técnico) v Lisabonu, magisterský titul v oboru kosmického inženýrství z Univerzity v Delftu a titul MBA z konsorcia obchodních škol EuroMBA.

„Tím, jak agentura EUSPA bude využívat výhod kosmického programu EU ve prospěch občanů EU, bude hrát zásadní úlohu při přispívání k inovacím a hospodářskému růstu Unie. Ke stávajícím úkolům agentury GSA, které se týkají poskytování služeb, bezpečnosti a uplatňování systémů EGNOS a Galileo na trhu, budou doplněny nové úkoly v oblasti evropského GNSS, programu Copernicus a systému GOVSATCOM, čímž agentura EUSPA získá ústřední postavení pro další posílení využívání kosmických technologií v celé EU-27 i mimo ni. Jsem přesvědčen, že Rodrigo da Costa svou novou roli úspěšně zvládne,“ uvedl Alberto Tuozzi, úřadující předseda správní rady agentury GSA.

Informace o Agentuře pro evropský GNSS (GSA)

Agentura pro evropský GNSS (GSA) je agenturou Evropské unie pověřenou řízením operací, bezpečnosti a poskytování služeb pro evropské globální družicové navigační systémy (GNSS), Galileo a EGNOS. Díky spolupráci se zúčastněnými stranami, průmyslem, poskytovateli služeb a skupinami uživatelů zajišťuje agentura GSA nejvyšší návratnost investic do evropského GNSS, znásobuje výhody vesmírných aplikací pro evropské občany i podniky, podporuje inovace a konkurenceschopnost a zajišťuje udržitelný hospodářský růst.
Více informací najdete na webových stránkách agentury GSA.

Zdroj: Agentura GSA

Rubriky