Nová partnerství – setkání českého a britského kosmického průmyslu

Sdílet:


V úterý 26. ledna 2021 Ministerstvo dopravy České republiky společně s agenturou pro investice a rozvoj podnikání CzechInvest, Velvyslanectvím České republiky v Londýně, Britským velvyslanectvím v Praze, Britskou kosmickou agenturou a oddělením pro mezinárodní obchod ve Velké Británii spojilo své síly a uspořádalo virtuální česko-britský kosmický den. Za účasti zástupců z více než 80 klíčových průmyslových a akademických aktérů a dvou asociací kosmického průmyslu z České republiky a Velké Británie se jednalo o první velkou událost se Spojeným Královstvím uskutečněnou po brexitu.

Tato událost potvrdila snahu obou zemí zajistit oboustrannou spolupráci v oblasti kosmických aktivit a vytvořila příležitost pro budoucí iniciativy průmyslu a akademické obce, ať už se jedná o komerční podnikání, či výzkum a vývoj technologií financovaný z veřejných zdrojů. Motivaci pro celou akci zarámovaly dvě prohlášení, které poskytli velvyslanci obou zemí, H. E. pan Libor Sečka (CZ) a H.E. pan Nick Archer (UK). Tato prohlášení uvádějí kontext a historické pozadí bilaterálních vztahů obou zemí v této mnohaoborové, disruptivní a dynamické oblasti vesmíru, přičemž poskytují ujištění o kontinuitě spolupráce po brexitu.

Úvodní slovo velvyslance ČR ve Velké Británii, pana H.E. Libora Sečky
Úvodní slovo velvyslance Velké Británie v ČR, pana H.E. Nicka Archera

Na dopoledním zasedání představili úvod do obchodního a investičního prostředí v obou příslušných zemích pan Erik Bolebruch (CzechInvest, CZ) a Dr. Joanna Hart (Harwell Space Cluster). CzechInvest jasně uvedl, že cílem České republiky je být “ Country for the Future” se strategickou pozicí na evropském trhu s dobře rozvinutou dodavatelskou základnou integrovanou do globálních dodavatelských řetězců. Dr. Joanna Hart představila klíčové kapacity a ambice Harwell Space Cluster, který v kosmickém ekosystému Velké Británie koncentruje jak multidisciplinární know-how, tak možnosti financování, a zároveň je otevřený novým mezinárodním partnerstvím.

Obecný přehled národních kosmických strategií a financování představili Dr. Václav Kobera (Ministerstvo dopravy, ČR) a Arfan Chaudhry (UK Space Agency). Václav Kobera poskytl komplexní shrnutí Národního vesmírného plánu České republiky, který je zajišťuje udržitelné a rostoucí financováním programů Evropské vesmírné agentury a již nyní poskytuje mnoho příležitostí pro spolupráci s Velkou Británií. Je třeba si připomenout, že brexit tyto příležitosti nijak zásadně neovlivní, protože ESA je nezávislá mezivládní organizace. Aktuální nová Národní vesmírná strategie Spojeného království, kterou prezentoval pan Arfan Chaudhry z UKSA, slibuje vhodnou sadu nástrojů pro budoucí spolupráci mezi vyspělým, ambiciózním a rostoucím vesmírným sektorem ve Spojeném království s menším a organicky se rozvíjejícím českým kosmickým ekosystémem, který disponuje řadou zajímavých schopností.

V neposlední řadě představili Petr Bareš (Česká kosmická aliance) a pan Doug Liddle (UKspace) profily a činnosti asociací kosmického průmyslu z obou zemí. Česká kosmická aliance obsahuje aktivní jádro českého kosmického průmyslu, které již prokázalo svou schopnost dodávat řadě mezinárodních zákazníků. Příslušné členské firmy mají již obsáhlý seznam hardwarových i softwarových produktů a experimentů, které úspěšně létají na palubách družic ESA i jiných národních či mezinárodních misí.UKspace je ve Spojeném království největším obchodním sdružením ve vesmírném průmyslu, které shromažďuje stovky malých a středních podniků a řadu velkých podniků, včetně Airbus UK a SSTL. UKspace potvrdil, že je správným partnerem pro budoucí diskuse o spolupráci v tomto odvětví, včetně potenciálních misí a návštěv britských společností v České republice i naopak.

Všechny prezentace zobrazené během průmyslového dne lze volně stáhnout z tohoto odkazu.

Odpoledne a během druhého dne byly k dispozici stovky časových úseků pro obchodní schůzky, které poskytly každému dostatek příležitostí setkat se s jeho protějškem, hovořit o oblastech společného zájmu, prověřit odbornost druhé strany a vyměnit si kontakty za účelem budoucí komunikace.

Tato událost je prvním krokem k dlouhodobému vztahu obou zemí, jejich vlád, průmyslu a akademické obce. Pokud to situace pandemie dovolí, v červenci letošního roku se uskuteční mise českého vesmírného průmyslu do města Farnborough ve Velké Británii. Do té doby budou obě strany společně pracovat na přípravách nových partnerství, ať už v kosmickém programu ESA, prostřednictvím národních nástrojů financování nebo na čistě komerčním základě.

Chraňme se, zůstaňme zdrávi a chopme se příležitostí, které vytvořil tento průmyslový den, jak v České republice, tak ve Velké Británii.

Rubriky