Malá geostacionární družice pojmenovaná HummingSat má za sebou důležitý mezník

Sdílet:


Inovativní řada družicových produktů malé velikosti určená pro geostacionární telekomunikace úspěšně prošla revizí požadavků ESA a dostala oficiální název: HummingSat.

Drobné družice – pojmenované po maličkém, hbitém, rychle se pohybujícím a přesto zdánlivě nehybném kolibříkovi (hummingbird) – jsou vyvíjené v rámci Partnerského projektu ESA se SWISSto12. To je inovativní společnost se sídlem v Renens (Švýcarsko).

Jde o součást úsilí ESA podporovat rychlé, dynamické a agilní soukromé kosmické firmy, které přinášejí inovace a podporují konkurenceschopnost evropského kosmického průmyslu.

Nová družicová produktová řada nyní prošla revizí svých systémových požadavků. Tu provedl panel seniorních inženýrů a expertů ESA. Tento první zásadní mezník programu byl následně prohlášený za úspěšný radou sestávající se ze zástupců ESA a SWISSto12.

Družice řady HummingSat mají objem jen o něco málo větší než jeden metr krychlový, což je přibližně desetina objemu konvenčních satelitů umisťovaných na geostacionární oběžnou dráhu ve výšce 36 tisíc kilometrů nad zemským povrchem.

Protože jsou malé a lehké, tak jsou družice řady HummingSats mnohem dostupnější z hlediska výroby a vypuštění. Díky tomu satelitní operátoři mohou nabídnout například regionální nebo mezeru-vyplňující služby, které by byly finančně neživotaschopné při nasazení velkých družic. Satelity HummingSats také mohou nabídnout konkurenceschopnou náhradu za některé geostacionární družice, které dosáhly konce své životnosti.

SWISSto12 vede konsorcium evropských společností majících za sebou prověřené kosmické technologie a historii. Partnerský projekt HummingSat je ukázkou inovací a převratných řešení, která jsou realizována prostřednictvím spolupráce ESA s průmyslem. ESA se podílí na vývojových rizicích, zatímco soukromý partner na sebe bere riziko komerční.

Zásluhou tohoto partnerského přístupu se náročné projekty – jako třeba právě HummingSat – stávají životaschopnými na komerčním trhu a nabízejí příležitost pro vysokou návratnost investic průmyslovým subjektům i podílnickým státům.

Již brzy přitom bude oznámený první komerční družicový operátor, který si objedná HummingSat.

Ředitelka telekomunikací a integrovaných aplikací v ESA Elodie Viauová k tomu uvádí: „Jsem hrdá na to, že podporujeme rychlé, dynamické a agilní firmy napříč Evropou. Díky tomu se inovace dostávají rychle a přímo na trh, což podporuje konkurenceschopnost evropského kosmického průmyslu a vytváří pracovní místa plus prosperitu na Zemi. Tato inovace formuje část Agendy 2025 ESA, jejímž cílem je podpora komercionalizace evropského kosmického průmyslu skrze rychlou inovaci.“

Ředitel a zakladatel SWISSto12 Emile de Rijk doplňuje: „Úspěšné dokončení prvního zásadního mezníku v projektu HummingSat ve spolupráci s ESA je velkým úspěchem pro obě zapojené strany. Ukazuje, že máme dobře našlápnuto zajistit efektivní a kvalitní proces návrhu a vývoje HummingSatu. Už se těšíme, že již brzy oznámíme prvního komerčního zákazníka, jehož mise bude na geostacionární dráze realizována právě prostřednictvím platformy HummingSat.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky