RFI k ISS a workshop 1. 2. 2024

Datum:
1. 2. 2024

Čas:
09:00

Kategorie:


Ministerstvo dopravy České republiky iniciovalo formální Žádost o informace (Request for Information – RFI) s cílem zmapovat zájem české akademické, průmyslové a další veřejnosti o české aktivity, které by mohly být realizovány na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) a podobných platformách.

Získané informace budou využity jako podklad pro další posouzení na úrovni státní správy a pokud to bude relevantní, tak i k hodnocení přínosů činností prováděných před, během a po případném letu českého kosmonauta.

Vlastní kampaň je v angličtině, protože Evropská kosmická agentura (ESA) je součástí celého procesu. Kampaň sestává z formuláře (ke stažení zde) pro strukturovaný sběr informací a workshopu 1. 2. 2024 od 9:00 v prostorách ministerstva, na kterém byly ve dvou sekcích představeny technické možnosti ISS pro provádění experimentů. Během dopoledne obsáhneme prostředky pro fyzikální vědy a vědy o životě, odpoledne pak specificky medicínu, lidskou fyziologii, psychiku apod.

Pokud výsledkem posouzení bude rozhodnutí o realizaci letu, předpokládáme, že se vypíše Announcement of Opportunity (AO), v rámci kterého požádáme o podrobné návrhy. Odpověď na toto RFI není podmínkou pro účast v AO, ale je užitečná pro hodnotící a rozhodovací proces státní správy.

Na žádost poskytneme dokumenty relevantní pro toto budoucí AO (ESA’s SciSpacE Key Science Questions, Activity Requirement Document (ARD) Type 1A a Pressurized Payloads Interface Requirements Document), celkem 20 MB.

Pro účely této žádosti o informace mohou akademické, průmyslové a další subjekty (např. vzdělávací/outreach) předkládat nápady na vědecké experimenty, technologické demonstrace a další aktivity, které mají být prováděny na ISS a případně na dalších kosmických lodích na nízké oběžné dráze (LEO), které mohou být k dispozici v příštích letech, například, ale nejen, Dragon, který se používá pro mise Axiom.

Informace se ve formě formuláře zasílala na ministerstvo do 10. dubna 2024 a to na adresu: ondrej.rohlik@mdcr.cz s předmětem „RFI CIARFI [zkrácený název vašeho návrhu]“. Informaci lze poskytnout i po termínu.

Místo konání workhopu: Zasedací sál P80 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1122/12, Praha 1, 110 15.

Předběžný program:

  • 08:45-09:00 Door opens
  • 09:00-09:15 Workshop starts, introduction from HoD on why we do RFI
  • 09:15-11:15 Overview of facilities available at ISS for the RFI
  • 11:15-12:15 Q&A, possibly consultations with Julia Weis
  • 12:15-13:30 lunch
  • 13:30-15:00 ESA medical and overall human physiology, psychology and related topics
  • 15:00-16:00 Q&A, possibly consultations with Angelique van Ombergen

Na akci bylo nutno se registrovat (tlačítkem níže na stránce), registrovaní obdrželi soubory s prezentacemi, ty jsou od pořadatele k dispozici na vyžádání.

Kontakt na pořadatele: ondrej.rohlik@mdcr.cz, +420 736 105 259

Rubriky