České předsednictví v Radě EU končí, pro kosmické aktivity velkým úspěchem

Sdílet:


Půlroční předsednictví ČR v Radě EU dospělo ke svému konci a pro oblast kosmických aktivit se jednalo o velice úspěšný půlrok, kdy se nám podařilo splnit všechny 3 priority. Největším úspěchem bylo dosažení shody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí k návrhu pro bezpečnou konektivitu (Secure Connectivity), který byl hlavní prioritou. Plánem bezpečné konektivity je megakonstelace družic zajišťující bezpečné spojení pro vládní i nevládní účely na území celé Unie, tato konstelace ponese název IRIS2. Úspěchem je jak samotné dosažení kompromisu, tak i rychlost s jakou byl dosažen. Právě díky této rychlosti bylo získali v program důvěru i členských států ESA, které upsali do volitelného programu ESA – Secure Connectivity 650 milionů euro.

V rámci dalších priorit, jež jsme si jako Ministerstvo dopravy určili pro české předsednictví v oblasti kosmických aktivit, byly priority využívání dat z unijních družicových systémů a posilování evropské spolupráce v kosmických aktivitách. Využívání dat z unijních družicových systémů bylo jedním z bodů jednání Rady ministrů EU zodpovědných za vesmírnou politiku (COMPET), a to formou politické diskuse. Zároveň pro naplňování této priority a zejména pak priority posilování evropské spolupráce v kosmických aktivitách byl využit instrument doprovodných tematických předsednických akcí. Tyto akce měly za úkol priority nejen naplnit a mít svůj přínos v oblasti rozšíření povědomí a přínosu kosmických aktivit na národní a evropské úrovni, ale také poukázat na příležitosti, které se v současné době nabízí v oblasti kosmického a návazného průmyslu, a to především s ohledem na možnosti v rámci Kosmického programu EU, Horizonu Europe a projektů ESA.

České předsednictví v Radě EU končí dne 31. 12. 2022 a po ČR se předsednictví ujme Švédsko.

České předsednictví v Radě EU v číslech

 • 3 priority CZ PRES v oblasti kosmických aktivit
 • 1 projednávaný legislativní dokument (k Secure Connectivity – IRIS2)
 • 1 politická diskuse na Radě EU – EU Space Data Exploitation
 • 6 jednání pracovní skupiny Rady EU pro vesmír
 • 2 politické trialogy s EP a EK (k Secure Connectivity – IRIS2)
 • 10 technických přípravných jednání trialogu (k Secure Connectivity – IRIS2)
 • 3 jednání COREPER I (kde se projednávaly kosmické aktivity)
 • 6 CZ PRES akcí zaměřených na vesmír
 • 2280 fyzických účastníků
 • 4200 online účastníků
 • 145 prezentací a panelů
 • 318 prezentujících a panelistů
 • 510 700 zhlédnutí na sociálních sítí 
 • 30 českých firem zapojených do akcí CZ PRES
 • 20 zapojených DG a agentur EU (DG DEFIS, EUSPA, EDA, SATCEN,…)
 • 2 zapojené mezinárodní organizace (ESA, NATO)
 • 11 států mimo EU se účastnilo kosmických akcí CZ PRES

Rubriky