Zmapován pohyb zemského pokryvu v Německu

Sdílet:


Poprvé byly zmapovány drobné posuny zemského povrchu napříč celým Německem. Stalo se tak s pomocí radarové mise Sentinel-1 systému Copernicus.

Deformace zemského pokryvu, jako jsou třeba poklesy, obvykle nastávají kvůli změnám odehrávajícím se pod povrchem. Jde třeba o odčerpání podzemní vody, přirozené usazování sedimentů nebo překotnou urbanizaci.

Tento pohyb povrchu přitom může představovat zásadní hrozbu, a to jak v městských, tak zemědělských oblastech. Nepřetržité posuny v čase mohou způsobit například poškození budov, cest, mostů, hrází nebo jiné infrastruktury, stejně jako mohou změnit toky řek nebo místa hromadění povrchové vody. To všechno pak má ekonomické dopady.

Projekty rozvoje měst a snahy o vyhodnocení rizik přitom vycházejí z ryze pozemního monitorování, které je často doplňováno pozemními průzkumnými metodami. Jenže snímky z vesmíru mohou nabídnout cenově dostupná, systematická a vysoce přesná měření většiny zemského pokryvu.

Sentinel-1 systému Copernicus je mise tvořená dvěma družicemi, která získává radarové snímky povrchu. Ty jsou schopné mapovat pohyby zemského pokryvu a pomoci odhalit změny o velikosti pouhých několika milimetrů.

Německý Federální institut pro geovědy a přírodní zdroje (BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) využil data z této mise k vytvoření datových produktů v rámci služby GMS (Ground Motion Service). Výstupem je první německá celonárodní mapa deformace zemského pokryvu.

Mapa ukazuje, jak se zemský povrch napříč celým Německem posunul v řádu milimetrů mezi lety 2014 a 2018.

Pokles, který je v oblasti Porúří na západě země, je zobrazen červeně. Způsobila jej těžba uhlí v povrchovém dole doprovázená snížením hladiny podzemní vody. Modrá místa v okolní oblasti jsou pravděpodobně spojená se vzestupem podzemní vody po ukončení těžby.

Úřady mohou využít datové produkty ke zlepšení plánování měst a dokonce i vyřešit problémy spojené s poklesem povrchu ještě dříve, než tyto budou patrné na první pohled.

V rámci služby GMS jsou snímky družic Sentinel-1 systému Copernicus doplňována ve vybraných oblastech daty z německého satelitu TerraSAR-X.

Další informace (v angličtině) jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky