Začátek letové kampaně před prvním startem Ariane 6

Sdílet:


Středová část a pomocné motory pro první raketu Ariane 6 už jsou na startovací rampě evropského kosmodromu v Kourou (Francouzská Guayana).

Dne 24. dubna kvarteto automaticky řízených vozidel dopravilo středovou část (tedy první a druhý stupeň) Ariane 6 rychlostí 3 km/h z montážní haly na 800 m vzdálenou rampu.

Instalace středové části na startovací rampu vyžadovala přesnou choreografii dvou AGV a jeřábu: společně vztyčily část do vertikální polohy a umístily ji na startovací stůl.

Dva pomocné motory nosiče pak byly dopraveny na rampu pomocí speciálně navrženého vozidla ve dnech 25. a 26. dubna. Následně byly umístěny na startovací stůl na stranách středové části: při prvním letu bude použita Ariane ve verzi 62, tedy s dvojicí pomocných motorů.

Přesun a instalace tří prvků systému rakety Ariane 6 byly provedeny v zodpovědnosti ESA společně s ArianeGroup a týmy francouzské kosmické agentury CNES.

„S velkou hrdostí a neskrývanými emocemi dodaly a umístily na startovací rampu týmy ArianeGroup, ESA a CNES první letový model rakety Ariane 6. Vidět nový evropský kosmický dopravní systém na startovací rampě znamená dokončení mnoha let práce konstruktérů a dělníků ArianeGroup, stejně jako našich průmyslových partnerů v Evropě,“ uvedl ředitel ArianeGroup Martin Sion. „Tato událost také signalizuje začátek nového kroku na cestě k první letové kampani se všemi výzvami a komplexností z toho plynoucími. Členové našeho evropského kosmického týmu využívají veškeré své znalosti a zkušenosti, aby zajistili, že první let bude plně úspěšný.“

„Jsme tu! Program Ariane 6 nyní vstupuje do své poslední části před premiérovým letem z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně. Evropa opět získá nezávislost v přístupu do vesmíru, a to díky tvrdé práci ESA, ArianeGroup a CNES,“ doplňuje ředitel francouzské kosmické agentury CNES Philippe Baptiste. „Chtěl bych všem poděkovat a poslat přání toho nejlepšího při posledních krocích. Go, Ariane 6!“

„Přivést Ariane 6 na start a obnovit evropský přístup do vesmíru je nejvyšší prioritou ESA, stejně jako obnovení pravidelných startů raket z evropského kosmodromu,“ uvádí generální ředitel ESA Josef Aschbacher. „Spojení raketových stupňů na rampě znamená začátek předstartovní kampaně a ukazuje, že jsme téměř v cíli: již brzy uvidíme tuto krásku stoupat k nebesům.“

V následujících dnech budou středové stupně vyzdviženy pomocí zvedacího nosníku, aby mohlo dojít k připojení pomocných motorů. Středová část rakety pak bude spočívat na pomocných motorech, takže týmy budou moci dokončit mechanická a elektrická propojení.

Vše, co bude zbývat k dokončení Ariane 6 je instalace horní části s vynášeným nákladem a aerodynamickým krytem. To bude vykonáno přímo na startovací rampě několik týdnů před startem. Jednou z inovací v montážním procesu Ariane 6 je právě instalace horní části až na rampě, což má za cíl zvýšit efektivitu, zkrátit montážní cykly a urychlit jednotlivé letové kampaně.

Ariane 6 je program ESA, v němž kosmická agentura figuruje jako hlavní zadavatel kontraktů a architekt nosného systému. Hlavním průmyslovým kontraktorem a autoritou zodpovídající za raketu je ArianeGroup, která raketu vyvíjí a vyrábí, stejně jako řídí její marketing skrze svoji pobočku Arianespace. CNES je hlavním kontraktorem a zároveň návrhářem pro vypouštěcí základnu Ariane 6, stejně jako provozuje veškeré pozemní vybavení na evropském kosmodromu ve Francouzské Guayaně.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky