Workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“

Sdílet:


Dne 29. 11. 2019 proběhl v prostorách Ministerstva dopravy workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“. V rámci workshopu byly představy výsledky dvou projektů, které napomáhají ke zlepšení a vyšší bezpečnosti silničního provozu. Workshop byl rozdělen do dvou částí podle zamření. Začátek workshopu byl věnován navigační aplikaci pro chodce se zrakovým postižením nebo jiným postižením. V druhé části se workshop zaměřil na průběžné výsledky projektu C-Roads.

V první části workshopu byly představeny výsledky projektu realizovaného v rámci programu Beta2 s názvem „Využití mapovýcnh podkladů ZABAGED pro návrh přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě“. Jedná se o navigační aplikaci pro chodce, která  používá  pěší cesty, chodníky a přechody a je uzpůsobena  speciálně pro využívání osobami se zrakovým postižením. Mapové podklady byly zkonvertovány z Digitálních technických map hl. m. Prahy a ZABAGED (Základní báze geografických dat České republiky) s pokrytím celé ČR. Projekt, pod označením TIRSMD704, byl zpracován na základě zadání Ministerstva dopravy ČR a byl financovaný Technologickou agenturou ČR. Výsledný projekt mohou zužitkovat i další města. 

Výsledky projektu jsou veřejně k dispozici. V případě zájmu kontaktujte prosím podporu projektu na emailu info@navics.cz  a uveďte, o jaké  součásti projektu máte zájem.

Prezentace jsou k dispozici ZDE (odkaz na doprovodná videa bude přidán později).

V druhé části workshopu pak byly prezentovány průběžné výsledky projektu „C-Roads Czech Republic“ týkající se využití kooperativních systémů ITS (též známé pod zkratkou C-ITS nebo C2X) ve veřejné osobní dopravě. Systémy C-ITS jsou založené na komunikaci (obousměrné výměně dat) týkající se aktuální mimořádné situace v silničním provozu, a to jak mezi samotnými vozidly, tak mezi vozidly a zařízeními na silniční infrastruktuře.

Základní filosofie budování C-ITS:

  • Jednoduché, ale spolehlivé řešení
  • Jednotné přeshraniční (mezinárodní) řešení (technická a organizační přeshraniční interoperabilita)
  • Bezpečné řešení (uživatelé mu mohou důvěřovat)

Nasazení vozidel vybavených systémy C-ITS do provozu vyžaduje také přípravu podpůrné infrastruktury (kromě fyzické také digitální vrstva dopravní infrastruktury, tj. síť elektronických komunikací), která provoz kooperativního vozidla umožní. Systémy C-ITS již nejsou pouze oblastmi výzkumu a vývoje, ale nastává doba jejich zavádění a využití v ostrém provozu.

Systémy C-ITS v prostředí MHD testuje Dopravní podnik Ostrava, Plzeňské městské dopravní podniky a ve spolupráci s Brněnskými telekomunikacemi i Dopravní podnik města Brna. Na workshopu představitelé dopravních podniků prezentovali jak technickou část kooperativních systémů, ale hlavně také praktické zkušenosti se zaváděním těchto systémů do provozu a očekávané přínosy těchto systémů. Koordinaci toho celoevropského projektu (C-Roads) v České republice zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR. Projet C-Roads Czech Republic je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

  • Fotografie z akce naleznete na tomto odkazu (zdroj: MDČR)
  • Prezentace z workshopu jsou ke stažení ZDE

Rubriky