Webbův teleskop prošel revizí připravenosti na start

Sdílet:


Mezinárodní observatoř JWST (James Webb Space Telescope, Kosmický teleskop Jamese Webba) prošla závěrečnou revizí mise před startem na palubě rakety Ariane 5 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně.

Zásadní mezník, který proběhl v režii Arianespace, což je společnost zajišťující vypuštění teleskopu, potvrdil, že Ariane 5, observatoř Webb a letový plán jsou připraveny na start. Vysloveně pak zmiňuje jasný verdikt, že všechny aspekty nosné rakety a vynášené družice jsou plně kompatibilní.

Během startu bude družice vystavena široké paletě působení mechanických sil, otřesů, změn teplot a elektromagnetickému vyzařování. Všechna technická hodnocení provedená společností Arianespace týkající se klíčových parametrů mise (včetně letové trajektorie a oddělení nákladu), vykázala pozitivní výsledky.

„Jsme nadšení z toho, že jsme zdolali tento důležitý krok směrem ke startu Webbova teleskopu a že jsme dostali zelenou od Arianespace a NASA,“ uvádí projektový manažer mise Webb v ESA Peter Rumler.

Webb bude největší a nejsilnější teleskop kdy vypuštěný do vesmíru. V rámci mezinárodní spolupráce ESA poskytuje observatoři startovací službu pomocí rakety Ariane 5. Ve spolupráci s partnery je ESA zodpovědná za vývoj a kvalifikaci úprav Ariane 5 pro misi JWST a za zajištění startovacích služeb.

Ariane 5 vyšle teleskop přímo na přechodovou dráhu směrem k cíli, kterým je druhý Lagrangeův bod (L2). Po oddělení od nosiče bude Webb samostatně pokračovat ve své čtyřtýdenní cestě to bodu L2. Bod L2 je od Země čtyřikrát tak vzdálený od Země než Měsíc, nachází se 1,5 miliónu kilometrů od Země ve směru od Slunce.

Letoví analytici v ESA spočítali startovní okno, což je komplexní problém. To proto, že jde o komplexní problém zajišťující, že Webb bude navedený na cílovou oběžnou dráhu a že horní stupeň Ariane 5 bude bezpečně navedený na trajektorii směřující od Země.

Teleskop bude pozorovat vesmír v blízkém infračerveném a středním infračerveném pásmu: jde o vlny delší než viditelné světlo. Aby toho byl schopný, ponese paletu špičkových přístrojů, spektrografů a koronagrafů.

ESA hraje kritickou roli v misi Webbova teleskopu. Kromě nákupu rakety Ariane 5 a zajištění souvisejících startovní služeb se podílí i dodávkou přístroje NIRSpec a polovinou přístroje MIRI, stejně jako personál pro letové operace.

JWST je mezinárodním partnerstvím mezi NASA, ESA a kanadskou kosmickou agenturou CSA (Canadian Space Agency). Partneři pracují směrem k vypuštění před koncem roku. Přesné datum startu bude záležet na přesném programu kosmodromu a bude finalizováno dodatečně.

Detailní informace o misi Webbova teleskopu jsou k dispozici ve startovním materiálu (v angličtině).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky