Webbův teleskop dokončil testování a připravuje se na přesun na evropský kosmodrom

Sdílet:


Společná mise NASA, ESA a CSA JWST (James Webb Space Telescope, Kosmický teleskop Jamese Webba) úspěšně prošla závěrečnými testy a je nyní připravena k odeslání na místo startu, kterým je evropský kosmodrom ve Francouzské Guayaně.

Testy proběhly v zařízení firmy Northrop Grumman v Kalifornii a potvrdily, že celý komplex kosmické vědecké observatoře bude ve vesmíru pracovat tak, jak bylo zamýšleno. Nyní začaly transportní operace, v nichž je i zajištění všech nezbytných kroků k přípravě bezpečné dopravy Webbova teleskopu skrze Panamský průplav na místo startu ve Francouzské Guayaně, která je na severovýchodním pobřeží Jižní Ameriky.

Jakmile JWST dorazí na evropský kosmodrom, začnou jej týmy předstartovní přípravy konfigurovat na vypuštění. Do toho patří kontroly po dopravě a opatrné natankování nádrží observatoře pohonnými látkami. Následně týmy připojí teleskop s raketou Ariane 5 poskytnutou ESA a provedou závěrečnou zkoušku před vyvezením celé sestavy na startovací rampu. To bude dva dny před vzletem.

Horní stupeň Ariane 5, která koncem letošního roku vynese do vesmíru Webbův teleskop, je už na cestě na evropský kosmodrom. Dne 17. srpna byla tento horní stupeň v přepravním kontejneru transportován z firmy ArianeGroup v Brémách do přístavu Neustadt. Zde byl společně s dalšími částmi Ariane 5 posbíranými v dalších evropských přístavech naložený na plavidlo MN Toucan, odkud se loď vydala do Kourou ve Francouzské Guayaně.

Kosmický teleskop Jamese Webba je neskutečný krok vpřed v lidském důmyslu. Jde o misi, na které se podílely tisíce vědců, techniků a dalších profesionálů ze více než 14 zemí a 29 států v devíti různých časových zónách. ESA byla ve spolupráci se svými partnery zodpovědná za vývoj a kvalifikaci adaptací nosiče Ariane 5 pro misi s teleskopem a za nákup dopravní služby na oběžnou dráhu. Krom toho se ESA podílí dodávkou přístroje NIRSpec a má padesátiprocentní podíl na přístroji MIRI, stejně jako bude personálně zajišťovat letové operace.

„Jsme potěšeni z dokončení veškerých testů na Webbově teleskopu a děkujeme všem týmům za jejich vynikající práci. Jsme opravdu nadšení z toho, že všechny nezbytné propriety pro start máme nyní shromážděné na evropském kosmodromu,“ komentuje ředitel pro vědu v ESA Günther Hasinger.

Po startu projde JWST aktivitami nabitou šestiměsíční komisní lhůtou. Jen pár okamžiků po dokončení 26 minut trvající jízdy na raketě Ariane 5 se od ní observatoř oddělí a její sluneční baterie se automaticky rozvinou.

Ihned poté, co se Webbův teleskop oddělí od rakety, tak sledovací stanice systému ESA ESTRACK začnou monitorovat úvodní fáze na orbitě (EOP, Early Orbit Phase) za použití pozemní stanice Malindi ve spolupráci se sledovacími stanicemi NASA.

Teleskopu bude trvat zhruba měsíc, než dorazí do své cílové lokality, která se nachází zhruba půldruhého miliónu kilometrů od Země. Průběžně se přitom bude během cesty rozkládat. Vyklopení slunečních štítů zahájí několik dní po startu, přičemž každý krok bude bedlivě sledován z řídicího střediska. To bude připraveno do automatické sekvence kdykoliv zasáhnout, kdyby se objevily neočekávané problémy s rozkládáním zařízení.

Jakmile se začnou sluneční štíty rozkládat, tak teleskop a jeho přístroje vstoupí do stínu, přičemž se začnou chladit. V následujících týdnech pak bude letový tým pečlivě monitorovat toto chlazení, které bude regulovat pomocí malých ohřívačů. To proto, aby byl stres na přístroje a konstrukci přesně řízený. Mezitím se rozloží trojnožka sekundárního zrcadla, dále se rozloží hlavní zrcadlo, přístroje budou pomalu zapínané a motory observatoře ji dopraví na předepsanou dráhu.

Jakmile bude observatoř vychlazena a stabilizována na svoji ledovou operační teplotu, bude následovat několik měsíců ladění optiky a kalibrace vědeckých přístrojů. Očekává se, že vědecké operace začnou zhruba šest měsíců po startu.

Vlajkové mise jako Webbův teleskop jsou projekty na celou generaci. JWST byl postavený z odkazu a lekcí misí jako je třeba Hubbleův kosmický teleskop (společný projekt NASA a ESA). A naopak poskytne základy, z nichž bude možné vytvořit budoucí velké astronomické observatoře.

Webbův teleskop je další velkou vědeckou observatoří, která je navržena k odpovědi na základní otázky týkající se vesmíru a od které se očekávají přelomové objevy ve všech oblastech astronomie. JWST pohlédne dále než kterýkoliv jiný dosud vyrobený přístroj, a to až k počátkům našeho původu. Od formování hvězd a planet až po zrod prvních galaxií v raném vesmíru.

Webbův teleskop vznikl v mezinárodním partnerství mezi NASA, ESA a Kanadskou kosmickou agenturou (CSA, Canadian Space Agency).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky