Vypuštění družice EarthCARE se blíží

Sdílet:


ESA a japonská kosmická agentura JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) se připravují na významný mezník v dálkovém průzkumu Země s tím, jak se blíží vypuštění družice EarthCARE.

Po letech náročného vývoje a intenzivního testování nyní družice prochází finálním kolem testů v Evropě před tím, než bude počátkem příštího roku dopravena na kosmodrom. Tím se dostaneme o krok blíže k získání bezprecedentního vhledu do role, kterou v klimatickém systému hrají mraky a aerosoly.

Vzhledem k tomu, jak globální změna čím dál více ovlivňuje naši planetu, tak pokročilé přístroje a technologie na družici EarthCARE nabídnou jedinečná data pro klimatický výzkum, zvýšení přesnosti klimatických modelů a podporu matematických modelů předpovědi počasí.

Mise EarthCARE, což je zkratka pro Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, odpoví na některé kritické vědecké otázky spojené s rolí, kterou mraky a aerosoly hrají jak v odrážení dopadajícího slunečního záření zpět do vesmíru, tak v pohlcování infračerveného záření vyzařovaného z povrchu Země. Tato křehká rovnováha je přitom důležitým faktorem při regulaci zemského klimatu.

Ačkoliv je známé, že mraky hrají extrémně důležitou roli v ohřívání a ochlazování atmosféry, zůstávají jednou z největších nejistot našeho chápání toho, kterak atmosféra řídí klimatický systém.

Unikátní kvarteto čtyř přístrojů na družici EarthCARE nabídne pohled na vazby mezi mraky, oblaky a výměnu energie mezi nimi.

Radar pro profilování mraků nám poskytne informace o vertikální struktuře a vnitřní dynamice oblačnosti, atmosférický lidar nabídne data o výšce mraků, stejně jako o profilech drobné oblačnosti a aerosolů, vícespektrální kamera nabídne širokoúhlý přehled na několika vlnových délkách a širokopásmový radiometr bude měřit odražené sluneční záření, stejně jako vyzařované infračervené.

Fakt, že všechna tato rozdílná měření budou probíhat současně, umožní vědcům lépe pochopit jednotlivé jevy a především vazby mezi nimi.

Mise EarthCARE je dosud největší družicí z řady ESA Earth Explorer. Nese tak komplexní soubor přístrojového vybavení, že jeho testování v uplynulých letech bylo – nepřekvapivě – extrémně náročné.

Družice tak strávila dvanáct měsíců v testovacím středisku ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v Nizozemí. Jde o největší zkušební zařízení pro družice v Evropě.

V tomto zařízení s řízeným prostředím o ploše 3000 metrů čtverečních se nachází testovací vybavení, které simuluje každý aspekt kosmického prostředí: od vakua přes teplotní extrémy na oběžné dráze Země až po silný hluk a vibrace doprovázející start rakety.

Po dokončení těchto testů v Nizozemí byla družice odeslána do Německa, kde ji převzala pro poslední sérii testů společnost Airbus. Mezi zkoušky patřilo zkoumání odolnosti družice na ráz vzniklý během oddělování od nosné rakety.

Projektový manažer mise EarthCARE v ESA Dirk Bernaerts k tomu uvádí: „Jsme extrémně nadšení z toho, že je družice EarthCARE ve skvělé kondici a že naše testy prokázaly, že je připravena zvládnout jak drsné prostředí startu, tak kosmického prostoru.“

„Již brzy zahájíme přípravy na start a následně se těšíme na to, že naše družice přinese vědeckou komunitou tolik očekávaná data.“

„Příští měsíc proběhne vědecký a ověřovací workshop, který širší vědecké komunitě představí produkty, nástroje a databáze EarthCARE.“

Družice by měla být poslána na kosmodrom Vandenberg (Kalifornie) počátkem března. Zde následně bude připravena na start na raketě Falcon 9 (SpaceX), který je plánovaný na květen.

Mise EarthCARE je společným podnikem ESA a japonské kosmické agentury JAXA.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky