Vypuštěna přeprogramovatelná družice

Sdílet:


Na oběžnou dráhu byla vypuštěna sofistikovaná telekomunikační družice, jejíž účel užívání může být během pobytu ve vesmíru (opakovaně) změněn.

Eutelsat Quantum byla vyvinutá v rámci partnerského projektu ESA s družicovým operátorem Eutelsat a výrobcem Airbus. Představuje průkopnický satelit v rámci evropského kosmického průmyslu.

Flexibilní softwarově definovaná družice, která bude využívaná vládami stejně jako trhy požadujícími mobilitu a datové služby, byla vypuštěna na palubě rakety Ariane 5 dne 30. července z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně.

Následně dosáhla geostacionární oběžné dráhy ve výšce 36 tisíc kilometrů nad Zemí, kde byla úspěšně provedena kontrola palubních systémů.

Protože družice může být přeprogramovaná během pobytu na orbitě, je schopná reagovat na měnící se požadavky během své životnosti.

Vysílající paprsky mohou být přesměrovány v téměř reálném čase, takže mohou plynule poskytovat informace pasažérům na palubách pohybujících se lodí, letadel, nákladních automobilů, autobusů a dalších prostředků pozemní dopravy. Paprsky lze také velmi snadno upravit tak, aby dodávaly více dat ve chvíli, kdy poptávka vzroste.

Družice je navíc schopná detekovat a charakterizovat jakékoliv nepřátelské vysílání, což jí dovoluje dynamicky reagovat na nezáměrnou interferenci nebo na záměrné rušení.

Družice zůstane na geostacionární oběžné dráze během své patnáctileté životnosti. Po jejím uplynutí bude bezpečně umístěna na vyšší „pohřební oběžnou dráhu“, kde nebude představovat nebezpečí pro další družice.

Eutelsat Quantum je vlajkovým projektem Velké Británie, když většina družice byla vyvinuta a vyrobena právě britským průmyslem. Hlavním dodavatelem byla společnost Airbus, která byla zodpovědná za výrobu palubního vybavení. Firma SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd) pak dodala platformu družice. Inovativní fázová anténa byla vyvinuta společností Airbus ve Španělsku.

Partnerské projekty ESA vyvíjejí udržitelné systémy v rámci celého životního cyklu: od návrhu až po ověření na oběžné dráze.

Ministryně pro vědu ve Velké Británii Amanda Sollowayová k tomu uvedla: „Investováním do přelomových mezinárodních projektů jako je tento pomáháme britským podnikatelům měnit sci-fi do komerční výhody. Ruku v ruce s tím přichází pracovní místa, růst a inovace. Tato přelomová technologie zajistí, že Velká Británie bude i nadále na světové špičce v telekomunikačních družicích a náš kosmický sektor poroste i nadále.“

Ředitel telekomunikací a integrovaných aplikací v ESA Elodie Viau k tomu dodává: „Jsem hrdý, že mohu být svědkem úspěšného zahájení projektu Eutelsat Quantum, který je výstupem z partnerského projektu ESA. ESA podporuje inovace v kosmickém průmyslu ve Velké Británii, napříč Evropou a v Kanadě. Díky tomu mají tyto země šanci uspět na vysoce konkurenčních globálních telekomunikačních trzích. Investování do vesmíru vytváří práci a prosperitu tady na Zemi.“

Ředitel projektů v SSTL Ben Stocker pak doplňuje: „Program Eutelsat Quantum představoval pro SSTL mnoho výzev, které jsme museli během vývoje družice překonat. Ať se to týkalo konstrukce satelitu, mechanických prvků, pohonných systémů nebo klíčových subsystémů v rámci celé platformy.“

„Zkušenosti a znalosti získané během úspěšného překonání těchto výzev nám umožnily zlepšit náš technický přístup, zvláště pro trhy a aplikace, kde jsou systémová spolehlivost a dostupnost klíčovými požadavky. Za pokračující podpory UKSA a ESA jsme se dostali do velmi silné pozice, díky níž budeme moci získané know-how přenést do dalších misí.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky