Výběr kosmonautů ESA se dostává do finální fáze

Sdílet:


Výběr nových kosmonautů ESA postupuje vpřed dle plánu. Druhá fáze skončila v březnu, třetí pak v červnu letošního roku.

Během této třetí fáze se přes 400 zájemců zúčastnilo důkladného psychologického vyšetření mezinárodním týmem specialistů v Evropském středisku kosmonautů (European Astronaut Centre, EAC) ESA v Kolíně nad Rýnem. Ačkoliv přesná podoba testů a úkolů je tajná, známe cíl této fáze: zajištění toho, že vybraní kandidáti budou mít odpovídající psychologický profil pro práci kosmonauta.

Souběžně začala 2. května 2022 čtvrtá fáze výběru a probíhá dodnes. Během ní projdou kandidáti lékařským vyhodnocením zdravotních a fyzických schopností. Práce kosmonauta je fyzicky náročná a vyžaduje krom jiného vytrvalost či obratnost. Vyhodnocení zajišťuje, že vybraní kandidáti budou schopni držet krok s vyžadovanou fyzickou námahou, a to jak na Zemi, tak ve vesmíru.

Zdravotní vyhodnocení bylo zároveň upraveno tak, aby zahrnovalo i uchazeče o pozici kosmonauta s fyzickým postižením: právě pro tyto osoby představují striktní zdravotní požadavky překážu při výběru. V prvním výběru „parakosmonautů“ byli zvažováni ti s chybějícími dolními končetinami a/nebo osoby s výškou pod 130 cm. ESA je odhodlána prosazovat vizi kosmonautiky pro všechny a těší se na výstupy z projektu proveditelnosti „Parastronaut Fly!“

Pozvánky do finální fáze výběru, během níž kandidáti podstoupí panelové pohovory, budou rozeslány letos v létě.

V roce 2021 otevřela výzvu pro výběr kosmonautů a kosmonautů s fyzickým postižením. Šlo o první nábor nových kandidátů na kosmonauty od roku 2008.

V reakci na to ESA obdržela více než 22 tisíc platných žádostí od kandidátů z členských zemí nebo přidružených členských zemí. Z nich bylo 1361 jedinců pozváno do druhé fáze výběrového procesu. Na pozici kosmonauta s fyzickým postižením bylo podáno 257 přihlášek, z nich bylo 27 akceptováno pro druhou fázi.

Očekává, že vybraní kandidáti budou oznámeni na konci roku 2022.

ESA děkuje všem kandidátům za jejich zájem a zapojení.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky