Všechno nejlepší ke třetím narozeninám družice SmallGEO

Sdílet:


Telekomunikační družice vyvinutá v rámci partnerského projektu ESA SmallGEO překročila tři roky služby na oběžné dráze.

ESA iniciovala partnerský projekt SmallGEO jako reakci na požadavek trhu po menších, lehčích a univerzálnějších geostacionárních telekomunikačních družicích.

Desetiletý program vyvrcholil startem telekomunikační družice Hispasat 36W-1 založené na platformě SmallGEO. Stalo se tak v lednu 2017, přičemž o šest měsíců později vstoupil satelit do služby. Družice Hispasat 36W-1 doplnila stávající telekomunikační flotilu Hispasat, která poskytuje komerční širokopásmové služby ve španělském jazyce pro Evropu, Kanárské ostrovy a Ameriku.

Družice Hispasat 36W-1, kterou vyvinula a postavila firma OHB Systems AG, představuje mezník v historii: bylo to poprvé, co se německá firma stala hlavním kontraktorem družicové telekomunikační mise. Komunikační vybavení Hispasat pak představovalo první partnerství ESA se španělským operátorem.

Tři roky po vstupu do služby demonstruje bezproblémový provoz na oběžné dráze schopnost OHB navrhovat a stavět modulární a univerzální platformy.

Navíc firma OHB od té doby použila svoji platformu pro širokou paletu misí: například druhou družici v systému EDRS (European Data Relay System), což je nejsofistikovanější laserová komunikační síť k předávání informací z družic dálkového průzkumu Země do řídicího střediska.

Partnerské projekty ESA dovolují evropskému průmyslu udržovat a pokračovat ve své konkurenceschopnosti na celosvětovém komerčním trhu. A to díky lepšímu rozložení rizik, kde ESA bere na svá bedra rizika spojená s rozvojem inovativních řešení a partner přebírá komerční rizika ve vztahu k potřebám trhu.

Podle nezávislé studie společnosti Euroconsult realizované ve spojení s Technopolis and Oxford Economics vytvoří mise Hispasat 36W-1 v následujících deseti letech obrat větší než 2,5 mld. eur v podobě vzniku pracovních míst nebo průmyslových a vládních příjmů.

Manažer projektu SmallGEO v ESA Eric Villette k tomu uvádí: „Po třech a půl letech na oběžné dráze můžeme říci, že družice Hispasat 36W-1 začala svoji plánovanou patnáctiletou operační službu skvěle. V ESA jsme hrdí na to, že náš partnerský projekt umožnil dodávku nové družice pro systém Hispasat. Je to výsledek několikaleté obrovské práce, kterou odvedla firma OHB a její dodavatelé na straně družice, stejně jako Hispasat coby její operátor.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky