Vesmír pomůže zajistit udržitelné dodávky energie

Sdílet:


Kosmické aplikace, technologie a data jsou připraveny urychlit zelenou transformaci energetického průmyslu.

V rámci svého úsilí o podporu evropské vedoucí role, nezávislosti a zodpovědnosti spolupracuje ESA s výrobci energie, provozovateli přenosových soustav a inovátory v oblasti energií, aby společně našli způsoby, kterak mohou kosmické aktivity pomoci v získávání bezpečných, udržitelných a dostupných energetických zdrojů.

Pracovní skupina pro inovace v energii v kosmickém prostoru zahájila svoji činnost 5. října v Římě na konferenci o umělé inteligenci a elektrickém pohonu organizované Výzkumným institutem elektrické energie.

Pracovní skupina bude fungovat jako globální platforma k propagaci vývoje a demonstraci inovativních kosmických technologií a aplikací, které řeší ekosystémy čisté energie a podporují růst udržitelné zelené ekonomiky.

Identifikuje priority pro energetický průmysl a zahájí konkrétní společné kroky k ustanovení kosmických služeb a technologií, které budou reagovat na konkrétní potřeby a zajistí dlouhodobou transformaci energetického průmyslu směrem k odolnější, udržitelnější a nízkouhlíkové budoucnosti. Cílem je vyvíjet a dodávat inovativní projekty, demonstrátory a uživatelsky řízená řešení, která budou mít zelený dopad spojený s ekonomickou udržitelností.

Iniciativa vychází z vize a strategie ESA počítající s vesmírem coby prostoru ke zvládnutí klimatické krize. Bude sloužit jako základ pro akcelerátor ESA Space for Green Future, který Evropě pomůže zvládnout klimatickou změnu.

Ředitelka telekomunikací a integrovaných aplikací v ESA Elodie Viauová k tomu uvedla: „Globální energetický průmysl čelí mnoha výzvám. Mezi nimi je zabezpečení dodávek energie, jejich pořizování za dostupné ceny a urychlení zeleného přechodu. Tyto výzvy podporují inovace a připravují cestu k transformaci. Kosmická digitální řešení a vylepšená konektivita jsou klíčovými hráči v podpoře cesty směřující k čisté nule.“

„Skrze tuto pracovní skupinu se ESA bude podílet na dlouhodobé transformaci směrem k bezpečnější, udržitelnější a nízkouhlíkové budoucnosti, která demonstruje hodnotu družicového spojení a dalších kosmických technologií v dodávání výhod společenských, ekonomických a týkajících se životního prostředí pro průmysl a společnost.“

Mezi zástupci v pracovní skupině jsou lidé z evropských operátorů distribučních systémů (zastupují 41 distribučních systémů elektrické energie ve 24 zemích), institutu Electric Power Research Institute (nezisková organizace financovaná elektrickým průmyslem), střediskem Net Zero Technology Centre (nezisková organizace financovaná britskou a skotskou vládou), skupina Aberdeen Renewable Energy Group (profesní organizace sdružující 250 členů z Velké Británie), Decom North Sea (nezisková obchodní organizace se sídlem ve Velké Británii), Global Alliance for Sustainable Energy (nezávislá aliance tvořená zástupci energetického průmyslu, občanské společnosti a akademické sféry) a India Energy Storage Alliance (průmyslová aliance zaměřený na vývoj pokročilých skladovacích technologií, zeleného vodíku a technologií e-mobility).

Do budoucna jsou plánovaná partnerství i s dalšími organizacemi na celém světě.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky