Uzavřený kontrakt na stavbu mise HydroGNSS Scout

Sdílet:


Aktuálně probíhá Φ-týden (Φ-week; týden věnovaný dálkovému průzkumu Země) a ESA v jeho rámci podepsala kontrakt se Surrey Satellite Technology Ltd. na stavbu mise HydroGNSS Scout. Jde o koncept reflektující současný trend New Space: HydroGNSS je mikrodružice, která využije techniku označovanou jako GNSS (Global Navigation Satellite System) reflektometrie k měření globálních proměnných jako je půdní vlhkost, stav promrznutí permafrostu nebo zaplavení.

Kontrakt v hodnotě 24 mil. eur byl podepsaný výkonným ředitelem ESA pro programy dálkového průzkumu Země Tonim Tolker-Nielsenem a ředitelem Surrey Satellite Technology Ltd. Philem Brownnettem.

Program Scout doplňuje řadu výzkumných misí ESA Earth Explorer. Scout je novým prvkem programu dálkového průzkumu Země ESA FutureEO.

Jeho cílem je demonstrovat schopnost malých družic, aby dodaly vědu s přidanou hodnotou. A to buď miniaturizací stávajících technologií, nebo demonstrací nových technik dálkového průzkumu.

Mise Scout se skládají z jedné nebo několika malých družic, které je možné rychle připravit k letu coby prototypy a demonstrovat s nimi novátorské cesty pozorování Země z vesmíru. Mohou demonstrovat klíčové parametry věd o Zemi a praktických aplikací, ovšem zároveň si udržet potenciál možného rozšíření na větší družicové mise.

Adoptování agilního vývojového procesu „New Space“ dovoluje implementovat celou misi třídy Scout – od zahájení programu až do startu – za tři roky a s maximálními náklady 30 miliónů eur. Rozpočet zahrnuje vývoj kosmických a pozemních prvků, start a přejímku mise na oběžné dráze.

Toni Tolker-Nielsen k tomu uvádí: „Mise Scout doplňují čistou vědou hnaný program Earth Explorers. Jsou charakteristické agilním a nízkonákladovým vývojovým procesem, díky čemuž mohou zkoušet nové koncepty pro další mise ESA. Navíc přidávají hodnotu stávajícím misím skrze dodatečná pozorování.“

„Jsme extrémně šťastní z podpisu kontraktu se Surrey Satellite Technology a už teď se těšíme, až se tato novátorská mise stane realitou.“

Projektový manažer ESA pro mise Scout Jean-Pascal Lejault k tomu dodává: „HydroGNSS použije GNSS reflektometrii pro pozorování základních klimatických proměnných důležitých pro hydrologický cyklus. Mezi tyto proměnní patří vlhkost půdy, promrzlost permafrostu, nadzemní biomasa a rychlost oceánských větrů. Bude se skládat z jednoho mikrosatelitu; druhý bude v záloze čekat na případné využití.“

„Ve srovnání s předchozími reflektometrickými misemi je HydroGNSS unikátní v tom, že bude mít nové kapacity a vlastnosti díky dvojité polarizaci, soudržnosti kanálů a dvojité frekvenci. To dovolí zajistit vysoké pokrytí a rozlišení. Zároveň doplní další mise věnující se vlhkosti půdy, jako jsou SMOS a Biomass od ESA, Sentinel-1 systému Copernicus nebo SMAP od NASA.“

Phil Brownnett to komentuje: „Jsme potěšeni získáním kontraktu ESA na naši družici HydroGNSS, která představuje kombinaci nízkonákladového satelitu s inovativním GNSS reflektometrickým vybavením. Poskytne tak pomoc při globální výzvě řešení změny klimatu a zajištění udržitelných cílů OSN poskytnutím cenných hydrologických dat. Tato klíčová data pomohou vědcům lépe pochopit klimatické změny a vypracovat lepší modelování počasí, ekologické mapování, zemědělské plánování nebo připravenost na povodně.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky