Tým SOURCE CubeSat prošel kritickou revizí návrhu

Sdílet:


Družice SOURCE (Stuttgart Operated University Research CubeSat for Evaluation and Education) je tříjednotkový CubeSat s cílem fotografovat meteoroidy a studovat neřízený vstup do zemské atmosféry. Byla vytvořená a řízená skupinou studentů z německé University of Stuttgart. Je aktivním účastníkem třetího běhu programu ESA „Fly Your Satellite!“ (Vypusť svoji družici!).

Tým mise SOURCE prošel kritickou revizí návrhu (CDR, Critical Design Review) v březnu 2021. Kritická revize je přitom zásadním mezníkem ve vývoji každé mise, kdy komise odborníků hodnotí (v daném případě studentský) návrh. Zvláště pak z hlediska, zdali odpovídá všem požadovaným parametrům. Proces je přitom velmi podobný standardům, které jsou vyžadovány pro profesionální mise ESA. Během revize jsou hledány problémy a odborníci vyžadují, aby oblasti s otazníky byly dále rozpracovány. Proto bylo na červen nachystáno druhé kolo revize, tzv. delta-CDR. Tým tak dostal čas plně konsolidovat svůj návrh a vyřešit všechny problémy, které komise odhalila.

Revize delta-CDR proběhla 28. června 2021, přičemž se během ní odborníci ESA opět podívali na návrh SOURCE. Zkontrolovali doporučení vydaná studentům a zhodnotili v návaznosti na ně provedené akce. Tým byl také vyzván, aby demonstroval soulad svého návrhu s požadavky programu „Fly Your Satellite!“ Panel ocenil množství práce a zápal ukázaný týmem, přičemž obzvláště vyzdvihl představení vynikajících výstupů. Za podmínky, že bude dokončeno několik dodatečných doporučení, byla delta-CDR prohlášena za úspěšnou.

Studenti týmu SOURCE byli podporování odborníky ESA v průběhu celého procesu CDR. Program „Fly Your Satellite!“ podporuje přenos znalostí jakožto součást vzdělávacího procesu. Proto mají studenti časté a přímé konzultace s odborníky ESA, což pomáhá vylepšovat návrh družic a zvyšuje šanci na úspěch mise.

Tým SOURCE má tak nyní zelenou, aby mohl pokročit k další fázi realizace svého záměru. Bude pokračovat s vývojem subsystémů a dalším testováním, aby bylo vše připraveno k revizi připravenosti na výrobu (MRR, Manufacturing Readiness Review). To povede k integraci letového modelu Cubesatu, po němž má následovat testování připravenosti na kosmické prostředí. Každý krok přivádí tým blíže a blíže k vysněnému vypuštění družice na oběžnou dráhu!

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky