Tři roky české družice VZLUSAT-1 na oběžné dráze

Sdílet:


Česká družice VZLUSAT-1 je již tři roky úspěšně v provozu na oběžné dráze Země, kde ověřuje schopnosti použitých technologií v kosmickém prostředí.

Výročí v kosmu

Své třetí „kosmické narozeniny“ slaví družice VZLUSAT-1, vypuštěná na oběžnou dráhu 23. června 2017.  Jedná se o družici typu CubeSat (velmi malé družice standardizovaných rozměrů – základní jednotkou je krychle o straně 10 cm) velikosti 2U (tedy 10x10x20 cm) a hmotnosti 2 kg, kterou pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) vyvinulo a vyrobilo konsorcium devíti firem a akademických pracovišť.

Družice byla vypuštěna na indické raketě PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) z kosmodromu Šríharikota a byla umístěna na polární kruhovou oběžnou dráhu o výšce 505 km. Za tři roky od vypuštění se však výška oběžné dráhy vlivem tření zbytkové atmosféry již snížila zhruba o 10 km. Vypuštění proběhlo v rámci mezinárodní mise QB50 spolu s dalšími CubeSaty z různých zemí.

Úspěšný technologický demonstrátor

Družice slouží zejména jako technologický demonstrátor, ověřuje tedy, jak si použité materiály, komponenty a další technologie poradí s nehostinným prostředím mimo atmosféru Země. Jak uvádí VZLÚ, průměrná životnost CubeSatů je 1,1 roku. Tři roky funkčního provozu VZLUSAT-1 na oběžné dráze tedy dokazují, že se české technologie ve vesmíru osvědčily.

VZLUSAT-1 také nese několik vědeckých přístrojů, které posílají naměřené údaje dolů na Zemi, kde je přijímá pozemní stanice ZČU v Plzni. Jedná se o miniaturizovaný rentgenový dalekohled, testování materiálů pro stínění kosmické radiace a přístroj pro měření koncentrace kyslíku v atmosféře. Optika rentgenového dalekohledu je umístěna na rozkládací konstrukci, díky které se velikost družice na orbitě zvětšila na 10x10x35 cm.

VZLÚ již připravuje jejího nástupce VZLUSAT-2, který by měl startovat koncem tohoto roku na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX z floridského Mysu Canaveral.

České výrobky ve vesmíru

Ačkoli jsou české družice dosud spíše vzácností, české produkty lze ve vesmíru nalézt mnohem častěji. Zejména díky členství ČR v Evropské kosmické agentuře (ESA) tak v kosmu najdou uplatnění pokročilé materiály, elektronické, mechanické a optické komponenty, vědecké přístroje, letový software a další výrobky z Česka. I na zemi se pak uplatňuje český kosmický průmysl prostřednictvím simulací a testování, zařízení pro pozemní stanice či zpracování družicových dat.

Více informací o družici VZLUSAT-1, včetně údajů pro přijímání signálů z družice pro radioamatéry, naleznete na jejich webových stránkách http://vzlusat1.cz/. Více podrobností k aktuálnímu výročí uvádí tisková zpráva VZLÚ.

Rubriky