Třetí družice Sentinel-2 má před závěrečnými zkouškami

Sdílet:


První družice Sentinel-2 systému Copernicus je na oběžné dráze od roku 2015, druhá pak od roku 2017. Ovšem už nyní jsou v plném proudu práce na nástupnickém páru satelitů, které mají po těchto dvou prvních převzít štafetu coby dodavatelé snímků pro myriádu aplikací od zajištění potravinové bezpečnosti až po sledování tání zemských ledovců. Vypuštění Sentinelu-2C je plánováno na počátek roku 2024 a zařízení nyní vstoupilo do pětiměsíční testovací fáze mající zajistit, že bude plně připraveno pro práci ve vesmíru.

Každá družice Sentinel-2 nese inovativní multispektrální kameru s vysokým rozlišením. Ta spolu s 290 km šíří záběru a častými přelety nad jednotlivými lokalitami nabízí bezprecedentní pohledy na Zemi.

Mise poskytuje informace především pro zemědělské využití a pro řešení globálního problému potravinové bezpečnosti. Snímky lze použít například ke stanovení indexu chlorofylu a obsahu vody v listové oblasti. Tyto informace jsou důležité pro přesné předpovídání výnosů a pro další aplikace související se zemskou vegetací.

Krom toho ovšem byly v posledních šesti letech data z mise využita také k monitorování změn v ledovém pokryvu a ledovcích, sledování pobřežní eroze, odlesňování, spálenišť z lesních požárů, znečištění v jezerech a pobřežních vodách – a k pozorování mnoha dalších faktorů.

Mise je tvořena konstelací dvou identických družic na shodných oběžných drahách, které letí za sebou v rozestupu 180 stupňů pro zajištění optimálního pokrytí a dodávky dat. Takže když Sentinel-2A půjde do výslužby, jeho místo nahradí Sentinel-2C. Stejně tak časem nahradí Sentinel-2D družici Sentinel-2B.

Toto párování zaručuje pokračování dodávky dat, na kterých mnoho uživatelů služeb systému Copernicus nyní závisí.

S výhledem na takto důležitou kariéru před sebou je kritické, aby následující družice řady Sentinel-2 jdoucí na start, tedy Sentinel-2C, byla skrznaskrz otestována. Inženýři v Airbus Defence and Space v německém Friedrichshafenu strávili poslední čtyři měsíce dovybavováním družice, tedy integrací multispektrální kamery. Nyní satelit odeslali do zařízení společnosti IABG v německém Ottobrunnu. Zásluhou restrikcí kvůli pandemii COVID-19 to opravdu nebyl lehký úkol.

Projektový manažer mise Copernicus Sentinel-2 v ESA Constantin Mavrocordatos uvádí: „Jsme nadšení z toho, že družice Sentinel-2C je nyní připravena ke kompletnímu testování. Airbus odvedl úžasnou práci při přípravě družice, a to i s ohledem na současné obtížné covidové časy. Museli jsme nalézt celou řadu nových cest práce, abychom byli schopni respektovat platná omezení.“

„Družice bezpečně dorazila do IABG, kde byla vybalena a zkontrolována. Po krátké silniční cestě z Friedrichshafenu je všechno v pořádku a satelit byl instalován do čisté místnosti pro sérii náročných testů, které poběží až do konce roku.“

Testovací program zahrnuje širokou paletu mechanických testů, které simulují hluk a vibrace při startu. Dále zkoušek správné činnosti mechanismu vyklápějícího panely slunečních baterií. Jiné testy vystaví družici prudkým změnám extrémních teplot, s nimiž se bude běžně setkávat v kosmickém prostoru. Prověřena bude též elektromagnetická kompatibilita měřením rádiových frekvencí vyzařovaných družicí a ověřena bude též správná činnost vybavení satelitu během všech výše uvedených náročných podmínek.

Jakmile bude vše dokončeno, dojde k převozu Sentinelu-2C zpět do Friedrichshafenu k závěrečným kontrolám. Pak na družici čeká uložení ve skladu, kde bude očekávat odvoz na kosmodrom ve Francouzské Guayaně. Ke startu na oběžnou dráhu by mělo dojít počátkem roku 2024.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky