Tisková zpráva: Evropská mise JUICE s českými komponenty na palubě míří k Jupiteru

Sdílet:


Mise JUICE i cíle její cesty, Jupiter a jeho ledové měsíce

Kourou, Francouzská Guyana: po čtvrtečním odloženém startu dnes Evropská kosmická agentura (ESA) úspěšně vypustila svou největší a nejkomplexnější kosmickou misi k Jupiteru, JUpiter ICy moons Explorer (JUICE), na jejíž přípravě se podílel i český kosmický průmysl a vědecká pracoviště. Cílem mise je prostřednictvím studia Jupiteru a jeho soustavy měsíců lépe porozumět procesům v naší Sluneční soustavě.

Z českého průmyslu se na JUICE podílely například firmy Frentech Aerospace, 5M a L.K. Engineering a to na kompozitním robotickém rameni, které nese supercitlivé magnetometry a na prvcích pro radiační stínění. Firma BD Sensors vyrobila části elektroniky, která musí přežít v extrémních podmínkách v okolí Jupitera.

Na přístroji pro měření elektromagnetických vln (RPWI) se pak podílel i Ústav fyziky atmosféry AV ČR a Astronomický ústav AV ČR.

JUICE se v první fázi zaměří na samotný Jupiter a jeho atmosféru, magnetosféru a prostředí v okolí největší planety Sluneční soustavy, v čemž naváže na americkou sondu Galileo z devadesátých let. Následně bude studovat 3 ledové měsíce Jupiteru, Ganymedes, Europa a Calisto, pod jejichž ledovou krustou je tekutá voda. Právě ta by mohla v kombinaci s dalšími faktory skýtat vhodné podmínky pro život. Šestitunovou sondu JUICE s 10 přístroji na palubě vynesla do vesmíru nosná raketa Ariane 5, na jejíž výrobě se podílí i klatovská firma ATC Space. Po startu se JUICE vydá na 8 let trvající cestu k Jupiteru, kde bude pracovat až do roku 2035.

Na misi JUICE je celkem 10 přístrojů, jde o radary, optické spektrometry, analyzátory vln a další.

Více na https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

Rubriky