Sympózium Living Planet 2022: čas na zaslání abstraktů

Sdílet:


Další sympózium Žijící planeta (Living Planet Symposium) se uskuteční ve dnech 23. až 27. května 2022 v Bonnu. V rámci přípravy na tuto prestižní událost je nyní čas zaslat abstrakty, abyste si zajistili žádané sloty pro prezentaci témat, jako jsou nejnovější vědecká zjištění týkající se naší planety, inovativní technologie dálkového průzkumu Země a nové příležitosti, které se objevují v rychle se měnícím sektoru pozorování Země.

Uzávěrka pro předložení abstraktů je 26. listopadu 2021.

Sympózium Žijící planeta spojuje vědce a výzkumníky z celého světa, aby představovali a diskutovali nejnovější poznatky z věd o Zemi a pokroku v technologiích dálkového průzkumu naší planety. Tyto mimořádné události nabízí také unikátní fórum pro politiky, aby mohli být lépe vybaveni informacemi, pro ustanovení a formalizování přátelství, pro zapojení se kosmického průmyslu do dialogu, pro studenty k získání poznatků a pro všechny bez rozdílů pak nabízí představení nových koncepcí, jako je digitální transformace nebo komercionalizace.

Sympózium Žijící planeta 2022, které je organizováno s pomocí německého letecko-kosmického střediska DLR, se zaměří na iniciativy řešící roli pozorování Země v rámci evropského „Zeleného údělu“ (Green Deal) a globální klimatické změny, stejně jako na výzvy, mezi něž patří udržitelný vývoj a potravinová bezpečnost, nebo novátorské techniky pozorování Země.

Co je ale důležité: tato obnovená událost není omezená jen na vědce, ale k účasti vyzývá také členy akademické obce, průmyslu a institucí, stejně jako běžné občany.

Tento holistický přístup znamená, že společně s vědeckými zasedáními bude setkání „2022 Living Planet Symposium“ bude obsahovat panelové diskuse, setkání pro navázání kontaktů, vzdělávací aktivity, komunikační akce a další události s přesahem.

Pro rok 2022 bylo identifikováno pět hlavních témat: pochopení systémů Země, pokrok v technologiích, podpora partnerství soukromého a veřejného sektoru, digitální transformace pozorování Země a posílení zeleného přechodu.

Díky tomu je definován velmi bohatý program a ESA vyzývá komunitu k předložení obohacujících příspěvků, aby bylo nadcházející sympózium co nejúspěšnější.

Výzva pro předložení abstraktů je otevřená do 26. listopadu 2021.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky