Soutěž #myEUSpace

Sdílet:


Cílem soutěže je podpořit vývoj inovativních komerčních řešení, jako jsou mobilní aplikace, nositelná elektronika, zařízení pro správu a sledování majetku, robotika a podobně, která využívají data ze systémů EU Galileo a/nebo Copernicus. Soutěž bude mít šest tematických výzev a dvě z nich mají za cíl podpořit úsilí EU o dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Soutěž administruje agentura EUSPA v Praze.

Soutěž se skládá ze šesti tematických okruhů:

  • Move Me Smart (chytrá a efektivní mobilita napříč dopravními módy)
  • Space My Life (mobilní aplikace a chytrá elektronika pro zdraví, sport, hry a volný čas)
  • Our Green Planet (inovativní řešení problémů životního prostředí a udržitelného života)
  • Map My World (geomatika, územní plánování a návrh chytrých měst)
  • Farming By Satellite (nástroje pro zemědělství, zvýšení produktivity, snížení ekologické zátěže a optimalizaci potravního řetězce)
  • Dive in Quantum (aplikace kvantových technologií – senzorika, výpočty, simulace, šifrování)

Uchazeči mohou podávat své nápady do jedné ze dvou kategorií podle cílové úrovně technologické připravenosti výsledného řešení:

  1. Od ideje k prototypu
  2. Od prototypu k produktu

Pro uchazeče je k dispozici několik 54 cen v celkové hodnotě 1 milion Euro. Vyhodnocování proběhne ve dvou kolech a nejlepší vybrané projekty mohou získat cenu v hodnotě až 75 000 Euro. Hodnotícími kritérii budou inovativnost, potenciál uplatnění na trhu, technická proveditelnost, relevance pro kosmický program EU, lidské a technické zdroje pro dokončení vývoje řešení.

Uzávěrka pro podávání přihlášek do soutěže byla prodloužena do 3. prosince 2021

Podrobnosti o soutěži naleznete na stránkách agentury EUSPA: https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition

Rubriky