Slovinsko se stane 23. členskou zemí ESA

Sdílet:


Slovinsko podepsalo 18. června 2024 Přístupovou dohodu ke Konvenci ESA. Po její ratifikaci se stane 23. členským státem ESA.

Na ceremoniálu konaném v ústředí ESA v Paříži podepsal Dohodu premiér Slovinské republiku Robert Golob a generální ředitel ESA Josef Aschbacher.

Na ceremoniálu byli přítomni také další vládní představitelné a zástupci ESA, stejně jako slovinského kosmického sektoru. Mezi nimi byl například předseda Rady ESA Renato Krpoun, státní tajemník slovinského Ministerstva hospodářství, turismu a sportu Matevž Frangež, vedoucího Slovinské vesmírné kanceláře a delegace do ESA Tanja Permozerová a slovinská velvyslankyně ve Francii Její Excelence Metka Ipavicová.

Slovinsko spolupracuje s ESA od roku 2008, kdy podepsalo první Dohodu o spolupráci. Po ní následovala Evropská dohoda o spolupráci. Spolupráce byla posílena poté, co Slovinsko získalo v roce 2016 přidružené členství, které bylo v roce 2020 rozšířené novou Dohodu pro rozšířené přidružení. V něm byla klauzule, podle níž se má po konci Dohody v roce 2025 stát Slovinsko plnohodnotným členem ESA.

V posledních letech Slovinsko vybudovalo rostoucí kosmický sektor, který tvoří více než 40 malých a středních společností. Některé z nich přitom už dokázaly zaujmout vedoucí roli v některých kosmických oblastech, jako je dálkový průzkum Země, vývoj inovativních technologií a nových materiálů.

Aktuálně jsou v kosmickém prostoru tři slovinské družice. Nejinovativnější z nich je Skylabs Trisat-R, která byla vynesená raketou Vega a která představuje důležitý evropský pokrok v miniaturizaci kosmických technologií.

Slovinští vědci jsou také aktivní při zkoumání lidského zdraví. V Planici bylo založeno výzkumné zařízení ESA coby výsledek aktivit Institutu Jožefa Stefana. Jeho cílem je výzkum adaptace fyziologických systémů na stav beztíže. Ve středisku je jedna ze tří centrifug určená pro provoz s lidmi, kterou ESA využívá k výzkumným účelům.

V roce 2023 Slovinsko připravilo národní kosmickou strategii („Malé na Zemi, velké ve vesmíru“) s cílem získat větší podíl na komercionalizaci, výzkumu a vývoji v kosmickém prostoru, což se může významně podílet na rychlejším ekonomickém rozvoji, podpořit zelenou a digitální transformaci a dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Na Kosmickém summitu v listopadu 2023 státní sekretář Slovinské republiky Matevž Frangež předal generálnímu řediteli ESA Josefu Aschbacherovi dopis s požadavkem, aby ESA zahájila proces revize připravenosti Slovinska na přistoupení ke Konvenci ESA.

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher uvedl: „Byla to skutečně mimořádná cesta od první Dohody o spolupráci uzavřené před patnácti lety. Tento podpis je klíčovým mezníkem není pro Slovinsko, ale i pro ESA, která stále – padesát let po svém vzniku – prokazuje svoji atraktivitu. A to i díky transformaci, která reaguje na stávající očekávání a výzvy.“

Být členským státem ESA má své výhody a přináší nové příležitosti, stejně jako další závazky z hlediska financování a řízení pracovní síly. Otevírá dveře pro účast slovinských firem na programech, v nichž dosud slovinský kosmický sektor nemohl působit.

Po uzavření ratifikačního procesu slovinskou vládou a po uložení ratifikačního nástroje vládou francouzskou, se Slovinsko oficiálně stane 23. členskou zemí ESA.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky