Sledování ústupu pobřeží

Sdílet:


Klimatická změna má nepopiratelný vliv na pobřežní oblasti. Významná část světového písečného pobřeží již eroduje v důsledku větších bouřkových vln, záplav a růstu hladiny oceánů. Vzhledem k tomu, že se naše pobřežní prostředí neustále mění, tak družice pro průzkum Země jsou nejlepším prostředkem k získávání informací o jeho vývoji.

Po dekády byly pobřežní oblasti předmětem intenzivní urbanizace a růstu populace. Pobřeží Evropské unie je přibližně 68 tisíc kilometrů dlouhé, což je zhruba trojnásobek ve srovnání se Spojenými státy. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA, European Environment Agency) žije téměř polovina populace EU do padesáti kilometrů od moře. A mořské pobřeží představuje oblíbený cíl dovolených.

Eroze pobřeží je v současnosti pozorována v mnoha oblastech Evropy a s růstem mořské hladiny se bude velmi pravděpodobně zhoršovat. Monitorování pohybu pobřeží je přitom klíčové pro pochopení vývoje pobřežního prostředí, přičemž tato data mohou poskytnout základní informace pro lokální politiky.

ESA vyvíjí širokou paletu produktů, které se mají zaměřit na tyto výzvy. Jakožto součást programu ESA Věda pro společnost (Science for Society) je projekt Proměna pobřeží [sledovaná] z vesmíru (Coastal Change from Space) základem pro poskytování důležitého vhledu do globálních změn pobřeží. Za použití družicových snímků z posledních 25 let, a to včetně dat z misí Sentinel-1 a Sentinel-2 systému Copernicus, tým zmapoval 2800 km pobřeží čtyř zemí: Spojeného království, Irska, Španělska a Kanady.

Coby součást tohoto projektu byl vyvinutý speciální proces, který zajišťuje, že při jeho aplikaci každý pixel na obrázku zlepšuje přesnost na zemi, stejně jako pomáhá identifikovat, kde přesně je pobřeží k určitému datu umístěno.

Časté přelety družic misí Sentinel-1 a Sentinel-2 zvyšují šance přesného detekování trvalých nebo extrémních událostí, jako jsou například pohyby v důsledku bouří. Tyto výsledky byly ověřeny týmem nezávislých vědců ze čtyř zemí přímo na místě a za pomoci znalosti lokálních podmínek.

Roberto Díaz Sánchez z Generálního ředitelství pro pobřeží a moře na Ministerstvu pro ekologickou transformaci a demografickou výzvu (Španělsko) to komentuje: „Účast na tomto projektu nám přinesla možnost sledování pobřeží z vesmíru. Nyní jsme na pevné cestě k novému a silnějšímu způsobu správy pobřeží a zvyšujeme naše šance na úspěšnou adaptaci našeho pobřeží na dopady klimatické změny.“

Současná datová sada více než 30 tisíc samostatných snímků je využívána vědci studujícími pobřeží k lepšímu pochopení lokálních procesů.

Španělská delegátka v ESA a zaměstnankyně Střediska pro rozvoj průmyslových technologií Mónica Lópezová uvádí: „Chtěla bych poděkovat celému týmu za úspěšný projekt zaměřený na téma, které je v některých zemích včetně Španělska velmi důležité. Taky bych ráda zmínila jeden pozitivní aspekt projektu, kterým bylo zapojení koncových uživatelů do všech jeho fází včetně ověřování a testování.“

Ředitel Irské geologické služby při Ministerstvu pro životní prostředí, klima a komunikaci Koen Verbruggen dodává: „Datové sady vznikající v rámci programu Coastal Change from Space financovaného ESA mají velký aplikační potenciál v Irsku a přichází ve správný čas, neboť začínáme tvořit Národní strategii řízení pobřežní změny. Data o změnách pobřeží nám mohou pomoci identifikovat oblasti největších změn a nastavit priority i alokaci zdrojů jak na národní, tak na místní úrovni.“

Dalším krokem na cestě k cíli bude využití těchto datových sad ke zvýšení přesnosti stávajících modelů a jejich zapojení do další infrastruktury plus znalostí o morfologii pobřežních zón. To dovolí zlepšit předpovědi budoucího vývoje a nasadit správné strategie zvládání problémů.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky