SAB Aerospace zpracovává studii pro systém IOSHEX

Sdílet:


Schéma mise systému IOSHEX od společnosti SAB.

Společnost SAB a jí vedené mezinárodní konsorcium firem získalo od Evropské Vesmírné Agentury ESA projekt zpracování studie systému IOSHEX, poskytující různé služby obíhajícím družicím, tzv. In-Orbit Servicing. Tyto služby mohou zahrnovat opravu nebo výměnu komponentů družic, například solárních panelů nebo baterií, mohou doplňovat palivo, poskytovat datové propojení, nebo provádět ve vesmíru 3D tisk náhradních dílů. V poslední fázi mohou nabídnout také sběr vesmírného smetí tvořeného obíhajícími úlomky družic a raket, nebo uchopit celou nefunkční družici a stáhnout ji z oběžné dráhy do atmosféry, kde poté shoří (tzv. de-orbiting). Zde se jedná o jednu z priorit současných vesmírných projektů, tzv. Clean Space, která má za úkol zabránit zahlcení oběžných drah nežádoucími tělesy a předcházet nebezpečným kolizím.

Model systému IOSHEX od společnosti SAB.

Základ struktury systému IOSHEX je tvořen šestihrannou nosnou konstrukcí systému SSMS, který byl také vyvinut brněnskou firmou SAB a který slouží k vynášení malých družic na oběžnou dráhu na evropských raketách Vega a Vega-C. Jedná se tak o navazující projekt s využitím dosavadních znalostí a zkušeností firmy SAB.

V současné době dokončujeme studii celkového konceptu IOSHEX, možných dokovacích systémů a konektorů pro propojování s ostatními družicemi, robotických paží, tryskových pohonů, nebo možností doplňování paliva.

Zdroj: SAB Aerospace s.r.o.

Rubriky