Řídicí středisko je připraveno na start družice EarthCARE

Sdílet:


Týmy ve středisku ESA ESOC (European Space Operations Centre) v německém Darmstadt procházejí intenzivní přípravou pro kritickou fázi LEOP (Launch and Early Orbit Phase) družice EarthCARE.

Základem přípravy pro ESA je „simulační kampaň“. Tedy nácvik kritických operací, které se odehrávají v den startu. Kampaň má za cíl, aby se hlavní řídicí tým sladil s týmy podpůrnými, jako je letová dynamika, pozemní systémy a softwarová podpora.

Člen týmu označovaný jako ESO (Experienced Simulations Officers) monitoruje veškeré aktivity kombinovaného řídicího týmu a vkládá do procesu různá selhání, aby sledoval, kterak tým reaguje v reálném čase: Co dělat, když člen řídicího týmu nečekaně onemocní? Co když je komunikace s družicí v kritickém okamžiku přerušena? Jak tým reaguje na varování z kanceláře ESA věnující se kosmické tříšti před možnou kolizí na oběžné dráze?

„Naši ESO jsou velmi dobří v nalézání možných slabých míst,“ vysvětluje ředitel letových operací mise EarthCARE José Morales. „Tým je vynikající, přitom mladý. Chceme, aby předvedl reakci, zatímco nejzkušenější týmový lídr je mimo akci. To, čemu čelí během simulační kampaně, je pravděpodobně mnohem horší než cokoliv, s čím se mohou setkat v den startu. V operačním provozu doufáme v nejlepší, ale připravujeme se na nejhorší.“

V den startu je zásadní efektivní komunikace. Týmy ESA musí pracovat bez jediného zaškobrtnutí s partnery, jakými jsou třeba pracovníci z japonské kosmické agentury JAXA, která vyvinula pro misi EarthCARE radar CPR (Cloud Profiling Radar).

Za tímto účelem se během simulační kampaně delegace techniků a vedoucích týmů připojila v řídicím středisku ke kolegům ESA. Stejně tak bude asistovat provozu svého přístroje v reálném čase během startu a uvádění družice do provozu ve fázi LEOP. V rámci simulační kampaně týmy zkouší kroky, jimiž budou muset projít, pokud se něco pokazí během rozkládání antény o průměru 2,5 metru.

Došlo i k jednomu narušení simulací, se kterým ESO nepočítali. Během provádění stavebních prací byl v Darmstadtu odkrytý předmět, který mohl být starou nevybuchlou leteckou bombou. Pokud by to byla pravda, musela by se okolní oblast evakuovat. A to včetně řídicího střediska ESA. Ten den byly všechny simulace týkající se družice EarthCARE odvolané, zatímco docházelo ke zkoumání nalezeného objektu.

„Není neobvyklé, že jednou z komplikací, které záměrně připravujeme pro tým, je evakuace řídicího střediska během simulace,“ vysvětluje manažer operací družice EarthCARE Isabel Rojová. „Ovšem je to něco jiného, než když pár týdnů před startem museím překopat celý plán příprav. Načasování bylo nešťastné, neboť zvýšilo tlak na celý už tak napjatý harmonogram. Na druhé straně: vypořádání se s nečekanými výzvami je právě to, proč jsme zde.“

Naštěstí se ukázalo, že nalezený předmět není bomba, a tak se tým družice EarthCARE mohl už následující den vrátit do řídicího střediska. Mohl tak vstoupit do nejnáročnější fáze přípravy, kdy jsou prováděny simulace s téměř ztrátou družice. Po těchto klimaktických scénářích se simulace vrátí k běžnějším anomáliím před tím, než tým provede test zcela bezproblémového navedení na dráhu.

Do té doby bude tým plně připravený provést družici EarthCARE jejími prvními dny na oběžné dráze, aby mohla zahájit svoji misi za lepším pochopením role, kterou hrají mraky a aerosoly v zemském klimatu.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky