Rada ESA schválila rezoluci o využívání Ariane 6 a Vega-C a o budoucí kosmické dopravě

Sdílet:


Členské státy ESA odsouhlasily rámcové podmínky pro nadcházející evropské využívání nosičů Ariane 6 a Vega-C a zadaly ESA za úkol vypracovat „jízdní řád“ pro nová a inovativní řešení kosmické dopravy v nadcházející dekádě. A také s tím související plán demonstračních misí v krátkodobém horizontu.

Rezoluce odsouhlasená členskými státy ESA v polovině srpna nastavuje pravidla pro první tři roky stabilizovaného využívání nových evropských raket Ariane 6 a Vega-C z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně.

Vzhledem k potřebám evropských institucí a při vzetí v potaz nestabilního stavu celosvětového trhu s kosmickými dopravními službami, vsadily členské státy na stabilní a bezpečné využívání těchto nových raket. To zajistí Evropě garantovaný přístup do vesmíru v následujících letech.

Revidovaný model stabilizovaného využívání je založený na evropské institucionální roční poptávce po čtyřech raketách Ariane 6 (tři Ariane 62 s dvěma pomocnými motory, jedna Ariane 64 se čtyřmi pomocnými motory) a dvou Vega-C. Byly také dojednány cenové podmínky související se standardními startovacími službami.

Členské státy také ustanovily rámec pro udržení strategických průmyslových kapacit prostřednictvím možností, které budou pokrývat další institucionální starty nebo vyšší komerční poptávku. Odpovídající finanční pokrytí členskými státy by mělo být zajištěno při příležitosti setkání Rady ESA na ministerské úrovni na konci roku 2022. Evropští institucionální zákazníci kosmických dopravních služeb se zároveň při této příležitosti zaváží k využívání nosičů vyvinutých ESA.

Krom toho členské státy požádaly generálního ředitele ESA, aby s Evropskou unií dojednal iniciativu „Evropská letenka“ pro pravidelnou demonstraci a ověřování orbitálních misí menších než 200 kg dopravními službami s prověřenou kapacitou, které budou vybírány na základě konkurzu.

V rámci příprav na budoucnost také členské státy ESA uložily této organizaci za úkol navrhnout novou generaci evropských kosmických dopravních řešení, která budou potřebná v příští dekádě. V této souvislosti byla ESA vyzvána k vytvoření rámce pro krátkocyklové demonstrace podobných kosmických dopravních řešení k odsouhlasení při příležitosti nadcházejícího setkání na ministerské úrovni. Příprava už probíhá, navíc jsou prováděny úvodní studie skrze iniciativu ESA NESTS (New European Space Transportation Solutions).

„Berouce v úvahu neustále se měnící trh dopravy do vesmíru, tak dohodnuté podmínky zajistí stabilní uvedení do provozu raket Ariane 6 a Vega-C, což je základem pro jejich budoucí úspěšné využívání. A to tak, aby mohly sloužit potřebám evropských institucí, stejně jako komerčních trhů.“

„Ve stejné chvíli daly členské státy ESA důležitý mandát na návrh cestovní mapy pro nové a inovativní evropské kosmické dopravní řešení pro další dekádu a následující období. Krom toho budeme pracovat společně s Evropskou unií, abychom vytvořili pravidelné příležitosti pro malé mise, které budou startovat na prověřených evropských nosičích vybraných na základě konkurzu,“ komentuje ředitel kosmické dopravy v ESA Daniel Neuenschwander.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky