První kinetický dopadový test proběhl úspěšně: orbita asteroidu se změnila

Sdílet:


Kinetický dopad sondy NASA DART na asteroid Dimorphos kolem mateřského tělesa Didymos byl úspěšný ve změně jeho oběžné dráhy. To znamená, že první test planetární obrany v historii lidstva dopadl na výbornou. Pozorování oblaku materiálu vyvrženého kolizí budou pokračovat, jak jen to bude možné, protože dvojasteroid se pomalu vzdaluje od Země.

Dalším krokem bude přílet mise ESA Hera k dvojasteroidu, kde bude zkoumat následky dopadu. Má přímo na místě získat data o důsledcích dopadu, což by nám mělo pomoci plánovat tento zásah opakovaně a ve větším měřítku. Jednoho dne by se nám to mohlo značně hodit.

„Příští misí do systému Didymos bude Hera, kterou plánuje ESA. Jde o mezinárodní podnik, který nám umožní provést jeho průzkum důkladněji a s jistým časovým odstupem,“ komentuje ředitelka divize planetární vědy v NASA Lori Glazeová.

Před dopadem sondy DART trvalo měsíci Dimorphos oběhnout mateřský asteroid Didymos 11 hodin a 55 minut. Po záměrném nárazu DARTu do měsíce Dimorphos 26. září astronomové za pomoci teleskopů ze Země začali měřit, kterak se tato hodnota změnila.

Nyní potvrdili, že zásah sondou zkrátil dobu oběhu měsíce Dimorphos kolem mateřského asteroidu Didymos o 32 minut, takže z oběžné doby 11 hodin 55 minut se nově stalo 11 hodin a 23 minut. Toto měření má nyní nejistotu plus minus 2 minuty.

Před setkáním definovala NASA jako minimální úspěšnou misi změnu doby oběžné dráhy o nejméně 73 sekund. Prvotní data ukazují, že tato minimální potřebná hodnota byla překonána více než 25krát. Týmy analytiků stále získávají data z pozemních observatoří na celém světě, stejně jako z radarových zařízení v Goldstone (provozovatel je Laboratoř tryskových pohonů NASA) a Green Bank Observatory (provozováno National Science Foundation v Západní Virginii). Pravidelně aktualizují informace dalšími a dalšími měřeními, která zpřesňují dříve získaná data.

Studium se nyní posouvá směrem k měření účinnosti přenosu hybnosti při srážce sondy DART pohybující se rychlostí přibližně 6,1 km/s s cílem. To zahrnuje další analýzu vyvržené horniny: mnoha tun materiálu přemístěného a vyvrženého z asteroidu po dopadu. Zpětný ráz z tohoto vyvržení trosek podstatně zvýšil vliv dopadu DARTu na Dimorphos: podobně jako proud vzduchu z nafukovacího balónku posílá tento balónek opačným směrem.

K úspěšnému pochopení účinku zpětného rázu z vyvrženého materiálu je potřeba získat podrobnější informace o fyzikálních vlastnostech asteroidu, jako je charakteristika jeho povrch, pevnost a další parametry. Tyto jsou nyní předmětem dalšího výzkumu.

Pro tuto analýzu budou astronomové pokračovat ve studiu snímků asteroidu Dimorphos ze závěrečného přibližování sondy DART a z doprovodného cubesatu LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids) poskytnutého Italskou kosmickou agenturou ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Tím bude zpřesněna hmotnost a tvar asteroidu.

Následně za dva roky se vydá na cestu sonda ESA Hera, která provede podrobný průzkum asteroidů Dimorphos a Didymos. S tím, že se zaměří zvláště na kráter způsobený kolizí se sondou DART a na přesné změření hmotnosti asteroidu Dimorphos. Její znalost je totiž zásadní pro vyhodnocení efektivity dopadu sondy DART.

Přístrojový modul mise Hera je v současné době ve výrobě firmou OHB v Německu; přístrojový modul pak vzniká v italské společnosti Avio. Společně se sondou Hera poletí dva cubesaty o velikosti krabice od boty mající za úkol provést podrobnější průzkum cíle.

Projektový manažer mise Hera Ian Carnelli komentuje: „Když nyní mise DART dosáhla svého cíle, je na sondě Hera celý experiment dokončit. Tým mise Hera v ESA a průmysloví partneři neúnavně pracují na tom, aby dodrželi termín startu v říjnu 2024. Sonda a její vědecké přístroje nyní prochází integrací, díky čemuž nabýváme na jistotě, že to jde stihnout. Jsme nedočkaví z toho, že již brzy budeme zásobovat naši vědeckou komunity daty nezbytnými k odhalení zásah, které odkryla mise DART.“

Průběh dopadu sondy DART na asteroid sledovalo středisko ESA NEOCC (Near-Earth Object Coordination Centre). Díky přístupu k teleskopům na celém světě měli astronomové ESA přímý výhled na asteroid v okamžiku dopadu sondy DART. Tak vznikla pozoruhodná fotografická sekvence zrodu nového oblaku vyvrženého materiálu za asteroidem Dimorphos.

ESA podpořila misi DART i svými technickými prostředky. Síť antén pro komunikaci se vzdáleným vesmírem ESA Estrack vyplňuje mezery v americkém systému DSN (Deep Space Network), čímž bylo zajištěno sledování sondy a stahování dat ze sondy DART bez výpadku.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky