První irská družice prochází testovací kampaní

Sdílet:


Studentský tým EIRSAT-1 z irské University College Dublin nedávno navštívil CubeSat Support Facility v ESEC-Galaxia (Belgie). Cílem jejich návštěvy bylo dokončení série zkoušek připravenosti jejich družice třídy CubeSat na kosmické prostředí: jak na drsný start raketou, tak na následující operace ve vesmíru.

Vlastní EIRSAT-1 je dvoujednotkový CubeSat, který je zapojený do druhého běhu programu ESA „Fly Your Satellite!“ Má celou řadu úkolů: od studia záblesků záření gama přes analýzu chování inovativních povrchů až po prověření alternativních algoritmů ke standardním metodám určování a řízení polohy. Zaznamenáníhodné je také, že EIRSAT-1 bude historicky první irskou družicí.

Po úspěšné montáži a integraci provedl tým zkoušky funkčnosti družice na své domovské univerzitě v rámci příprav na následující testy družice v CubeSat Support Facility. Ty proběhly od 25. července do 19. srpna, kdy byl satelit vystavený podmínkám imitujícím kosmické prostředí: jednomu týdnu vibrací a pak třem týdnům extrémně horkých a extrémně chladných teplot. Jeden ze zapojených studentů uvedl: „Po pěti letech navrhování, vývoje a testování je nesmírně uspokojující vidět sestavený letový model procházející testováním pro kosmické prostředí, což je poslední krok před startem.“

První týden testování zahrnoval umístění letového modelu EIRSAT-1 na elektrodynamický vibrační stůl. Ten napodobuje vibrace, kterým musí družice čelit během startu. Následovaly tři týdny uvnitř teplotně-vakuové komory. Nejprve byla v komoře zvýšena teplota na 58 stupňů Celsia, čímž došlo k „vypečení“ družice: tak se říká procesu odpaření těkavých materiálů, které na ní zůstaly z výroby. Následovalo opakované zahřívání a ochlazování satelitu na teploty, jimž bude čelit v kosmickém prostoru. Okno do testovací komory bylo po tuto dobu uzavřené, takže studenti museli používat funkce dálkové kontroly, aby ověřili, že je jejich výtvor v dobrém stavu; stejně tak budou muset postupovat po startu.

„Pro tým šlo o skvělou příležitost pro ověření toho, zda družice EIRSAT-1 přežije vibrace během startu a zdali je schopná fungovat v drsných podmínkách kosmického prostoru,“ vysvětluje jeden ze zapojených studentů. „Byla to pro nás obrovská zkušenost s navrhováním vibračních a teplotních testů a jejich následným prováděním pod dohledem odborníků ESA.“

Studenti jsou nyní již zpět na University College Dublin, kde provádí závěrečné funkční zkoušky. Ty prověří, zdali je družice EIRSAT-1 po testech plně operační. Navíc řeší některé drobné problémy, které právě testy odhalily. Stejně tak jsou zaměstnáni přípravou Revize akceptace k letu (Flight Acceptance Review), v níž musí potvrdit, že jejich cubesat byl plně otestován, splňuje všechny podmínky a standardy pro vypuštění na oběžnou dráhu. Pokud bude revize úspěšná, získá tým EIRSAT-1 pro svoji družici „letenku na oběžnou dráhu“.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky