První družice Eurostar Neo prošla mechanickými testy

Sdílet:


První družice vyráběná v rámci nového programu ESA Eurostar Neo prošla mechanickými zkouškami, které demonstrovaly její schopnost vydržet vibrace, k nimž dochází při cestě do kosmického prostoru.

Družice pojmenovaná Eutelsat Hotbird 13F je první z identického páru vyvinutého výrobcem Airbus pro operátora Eutelsat v rámci partnerského projektu ESA.

Dvojice družic zajistí a vylepší přímé vysílání více než tisícovky televizních kanálů do domácností v Evropě, severní Africe a na Středním východě poté, co budou koncem letošního roku dopraveny na geostacionární oběžnou dráhu. Zde nahradí trojici stárnoucích satelitů.

Mechanické zkoušky proběhly v zařízení Astrolabe společnosti Airbus, které se nachází v Toulouse. Zde již dříve družice prošly tepelně-vakuovými testy určenými k prověření jejich schopnosti odolat podmínkám vakua a extrémním teplotám, s nimiž se setkají ve vesmíru. Odborníci z Airbusu, ESA a Eutelsatu dohlíželi na testy.

Družice jsou nyní v letové konfiguraci a projdou ještě další důkladnou řadou ověřovacích zkoušek, než budou prohlášeny za plně připravené na start.

Produktová řada Eurostar Neo je vyvíjena v rámci programů ESA ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) a francouzského programu PIA (Programme d’Investissement d’Avenir). To vše ve spolupráci s kosmickými agenturami z jednotlivých členských zemí ESA. Je řízený společně ESA a francouzskou kosmickou agenturou CNES (Centre national d’études spatiales).

Program Neosat tvoří jednak Eurostar Neo od Airbusu a jednak Spacebus Neo od firmy Thales Alenia Space. Eutelsat je přitom prvním operátorem, který si pořídil obě nové platformy. Programy zahrnují vývoj, výrobu a ověření přímo na oběžné dráze nových produktových řad obou společností, což umožní evropskému kosmickému průmyslu dodat konkurenceschopné družice na globální komerční trh.

Dosud bylo evropskými společnostmi prodáno zhruba šestnáct družic řady Neosat. Očekává se přitom, že program vygeneruje více než dvacetinásobnou návratnost investic pro dvanácti podílnických zemí a jejich kosmické společnosti. Uvádí to nezávislá analýza společnosti Euroconsult.

Partnerské projekty ESA umožňují evropskému průmyslu udržovat a pokračovat ve vývoji své konkurenceschopnosti na celosvětové komerčním trhu tím, že rozkládají riziko. ESA nese riziko spojené s vývojem inovativních řešení, zatímco partneři na sebe berou riziko ve vztahu k reakci na potřeby trhu.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky