Projděte si interaktivní sadu ESA ke klimatické změně

Sdílet:


Nikdy v historii si lidstvo více neuvědomovalo nebezpečí, kterému my a planeta čelíme v důsledku klimatické změny. Zatímco světoví lídři na COP26 pracují na urychlení aktivit směřujících k drastické redukci emisí skleníkových plynů s cílem udržet růst teploty pod 1,5 stupně Celsia, tak ESA přináší snadno použitelného průvodce tím, co jako kosmická agentura dělá pro lepší pochopení a monitorování klimatické změny z vesmíru. Protože právě data jsou pro politiky klíčová.

Klimatická změna je realitou. Emise skleníkových plynů z lidské aktivity jsou zodpovědné za růst teplot a změnu křehkého systému stability Země. Důsledky jsou dalekosáhlé, ohrožují životy a životní úroveň. Pokud nebudou řešené, tak dopady klimatických změn budou devastující.

Družice pozorující Zemi z vesmíru poskytují kritická data pro pochopení našeho měnícího se klimatu. Měří a monitorují nekonečné plochy oceánů, zemského pokryvu, atmosféry a nehostinných krajin, které jsou obtížně dostupné – jde třeba o polární oblasti. Satelitní pozorování poskytují včasná varování před změnami, vylepšují předpovědi klimatu a získávají tvrdá fakta potřebná pro účinnou mezinárodní klimatickou akci. K vytvoření dat použitelných pro klimatický výzkum je třeba zkombinovat informace z vícero družicových misí, aby mohly vzniknout datové sady pokrývající dobu desítek let.

Sada Klimatická změna z vesmíru (Climate Change from Space) je interaktivní PDF, který provede čtenáře mnoha různými „proměnnými“, jež narušují delikátní vyváženost planety Země, a popisuje, kterak je ESA sleduje z vesmíru.

Na těchto sadách se podílejí pozorování ze čtyřicetiletého družicového archívu ESA, stejně jako data ze stávajících misí ESA, dále družic Sentinel systému Copernicus a spolupracujících výprav třetích stran. Tyto soubory tak nabízí přesná a nezávislá data pro studium klimatických faktorů, vazeb v zemském systému, mapování koloběhů v něm a také poskytují vědecký základ pro robustní klimatické modelování.

Ač je otázka klimatické změny něčím, čím se jen málokdo chce zabývat, ESA věří, že se vám procházení této klimatické sady bude líbit a že oceníte i to, kterak družice provádí pozorování Země z vesmíru a pracují pro vás, stejně jako pro každého na této planetě.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky