Prohlášení ESA týkající se spolupráce s Ruskem po setkání s členskými státy dne 28. února 2022

Sdílet:


Litujeme lidských obětí a tragických následků války na Ukrajině. Naprostou prioritou jsou pro nás správná rozhodnutí, a to nejen v zájmu našich pracovníků zapojených do programů, ale v plném souladu s našimi evropskými hodnotami, které vždy zásadně utvářely náš přístup k mezinárodní spolupráci.

ESA je mezivládní organizace řízená svými 22 členskými státy, která v uplynulých dekádách vytvořila silnou síť mezinárodní spolupráce. Ta slouží evropské i globální kosmické komunitě skrze velmi úspěšné programy.

Plně implementujeme sankce uvalené na Rusko našimi členskými státy. Vyhodnocujeme dopady na každý náš probíhající program realizovaný ve spolupráci s ruskou státní agenturou Roskosmos a ladíme naše rozhodnutí s členskými státy ESA. Rozhodnutí přitom dále koordinujeme s průmyslovými a mezinárodními partnery (zvláště s NASA v případě Mezinárodní kosmické stanice).

Co se týká startovací kampaně raket Sojuz z evropského kosmodromu v Kourou, bereme na vědomí rozhodnutí Roskosmosu stáhnout své pracovníky z Kourou. V důsledku toho pro každý evropský institucionální náklad, za který zodpovídáme, posoudíme novou dopravní službu z těch, které jsou nyní v provozu – stejně jako posoudíme možnosti přicházejících nosičů Vega-C a Ariane 6.

Pokud jde o pokračování programu ExoMars, sankce a širší kontext činí start v roce 2022 velmi nepravděpodobným. Generální ředitel ESA bude analyzovat všechny možnosti a připraví formální rozhodnutí o dalším postupu členských států ESA.

ESA nadále v úzkém kontaktu se svými členskými státy monitoruje situaci.

O Evropské kosmické agentuře

Evropská kosmická agentura (ESA) představuje evropskou bránu do vesmíru.

ESA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1975, přičemž je zaměřena na vývoj evropských kosmických kapacit a zajištění toho, že investice do kosmických programů budou sloužit ku prospěchu občanům Evropy a lidem celého světa.

ESA má 22 členských států. Jsou to: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Litva, Lotyšsko a Slovinsko jsou přidruženými členy.

ESA krom toho ustanovila formální spolupráci se šesti členskými státy Evropské unie. V rámci Dohody o spolupráci se na některých programech ESA podílí Kanada.

Koordinací finančních a intelektuálních zdrojů svých členů může ESA realizovat programy a aktivity přesahující možnosti kterékoliv samostatné evropské země. ESA spolupracuje také s Evropskou unií na implementaci programů Galileo a Copernicus, stejně jako s organizací Eumetsat na vývoji meteorologických misí.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky