Prodloužen termín pro příjem přihlášek na pozici nových astronautů ESA

Sdílet:


Evropská kosmická agentura (ESA) zahájila příjem přihlášek na pozici nových astronautů, hlásit se mohou i čeští kandidáti. Vedle náboru nových členů do oddílu astronautů zveřejnila ESA rovněž oznámení o volných pozicích pro studii proveditelnosti projektu Parastronauti, jehož cílem je vybrat astronauty se specifickými tělesnými postiženími.

Tento projekt je první globální iniciativou, která usiluje o odstranění bariér tak, aby se lidé s tělesným postižením mohli vydat na profesionální kosmickou misi.

„Velice si zakládáme na tom, abychom reprezentovali celou společnost,“ dodává David Parker, ředitel pro pilotovaný a robotický výzkum ESA. „Rozmanitost v ESA by se neměla vztahovat jen na původ, věk, dosavadní zkušenosti či pohlaví astronautů, ale měli bychom ve svých řadách přivítat třeba také lidi s tělesným postižením. Aby se jejich sen proměnil v realitu, oznamuji vedle volných míst v oddíle astronautů studii proveditelnosti pro projekt Parastronauti, což je novinka, pro kterou uzrál čas.“

Přihlášky se v obou případech přijímají od 31. března do 18. června 2021 a musejí být během těchto osmi týdnů zadány prostřednictvím stránky pracovních příležitostí ESA. Poté se rozběhne šestikolové výběrové řízení. Očekává se, že úspěšní uchazeči budou jmenováni v říjnu 2022.

Původní deadline pro příjem přihlášek nastavený na 31. května byl prodloužen z důvodu přistoupení Litvy do ESA formou přidruženého členského státu, prodloužený termín však není určen pouze pro litevské občany a mohou jej využít zájemci ze všech členských států ESA.

Další informace o pracovních příležitostech, způsobu výběru astronautů ESA a výcviku, jehož se jim dostane, jsou k dispozici na stránce esa.int/yourwaytospace

Nadcházející události jsou zveřejňované v kalendáři startů a kalendáři událostí (oboje v anglickém jazyce) na www.esa.int/newsroom.


Kontakt

S dalšími dotazy či žádostmi o rozhovor se můžete obracet na adresu media@esa.int.

Další informace

Vyzýváme veškeré kvalifikované uchazeče, aby se do 18. června 2021 přihlásili prostřednictvím kariérní stránky ESA: https://jobs.esa.int/

Media kit
https://esamultimedia.esa.int/docs/careers/MediaKitAstronautSelection.pdf 

Website
https://www.esa.int/YourWayToSpaceSociální média

Sledujte ESA na

Twitter: @ESA
Instagram: Europeanspaceagency
Facebook: EuropeanSpaceAgency
YouTube: ESA
LinkedIn: European-Space-Agency

Oficiální hashtagy: #YourWayToSpace #ESArecruits

Fotografie

https://esamultimedia.esa.int/docs/careers/MediaKitAstronautSelection.pdf#page=27

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images

Podmínky využívání fotografií ESA:
www.esa.int/spaceinimages/ESA_Multimedia/Copyright_Notice_Images

S otázkami či žádostí o informace ohledně fotografií ESA se obracejte přímo na adresu spaceinimages@esa.int.


Videa

https://esamultimedia.esa.int/docs/careers/MediaKitAstronautSelection.pdf#page=28

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos

Podmínky využívání videí ESA:
https://www.esa.int/spaceinvideos/Terms_and_Conditions

S otázkami či žádostí o informace ohledně videí ESA se obracejte přímo na adresu spaceinvideos@esa.int.

O Evropské kosmické agentuře

Evropská kosmická agentura (ESA) představuje evropskou bránu do vesmíru.

Jedná se o mezivládní organizaci založenou v roce 1975, která si klade za cíl vytvářet evropské kapacity a dovedností ve výzkumu vesmíru a zajistit, aby investice do něj byly ve prospěch lidí v Evropě i na celém světě.

ESA tvoří 22 členských států: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Slovinsko a Lotyšsko jsou přidruženými členy.

ESA navázala formální spolupráci se šesti členskými státy EU. Některých programů ESA se na základě smlouvy o spolupráci účastní Kanada.

Díky koordinaci finančních a intelektuálních zdrojů svých členů se ESA může pouštět do programů a projektů, které jdou daleko za možnosti každé jednotlivé evropské země. Spolupracuje zejména s EU na implementaci programů Galileo a Copernicus a s EUMETSAT na rozvoji meteorologických misí. Více informací o ESA naleznete na stránce www.esa.int

Rubriky