PROBA-2

Sdílet:


Proba-2 je mise ESA soustřeďující se na pozorování Slunce a monitorování kosmického počasí. Z oběžné dráhy Země bude sledovat efekt Slunce na prostředí kolem Země a projevy kosmického počasí, jakými jsou například sluneční erupce a výrony koronální hmoty. Tyto fenomény dokáží výrazně ovlivnit život na Zemi, protože jsou schopny způsobit výpadky elektrického proudu nebo komunikační poruchy s družicemi. Zároveň se díky ní bude testovat a demonstrovat dohromady 17 nových technologií, mezi které patří i nový typ lithium-iontové baterie. Na konstrukci přístrojů mise se výrazně podílely i české vědecké organizace a firmy.

Vybavení družice Proba-2 se primárně skládá ze 4 experimentálních vědeckých zařízení rozdělených do dvou skupin. První skupina je zaměřena na pozorování Slunce a patří k ní instrumenty SWAP (Sun Watcher Using APS Detectors and Image Processing) a LYRA (Large Yield Radiometer). SWAP je extrémně ultrafialový (EUV) teleskop snímající sluneční korónu (= nejsvrchnější vrstva atmosféry Slunce) v částech, kde dosahuje teploty až 1 000 000° C. Má za úkol pokračovat v systematickém sledování výronů koronální hmoty, a to i díky vylepšené frekvenci jeden snímky za minutu (dosud tento interval činil 15 minut). LYRA je solární radiometr zaměřen na měření intenzity energie Slunce v 4 ultrafialových pásmech s rozpětími začínajícími 1 nm a končícími 220 nm.

Sledování kosmického počasí je zase úkolem druhé skupiny zahrnující instrumenty TPMU (Thermal Plasma Measurement Unit) a DSLP (Dual Segmented Langmuir Probe). Oba tyto přístroje byly zkonstruovány konsorcii českých vědeckých organizací a firem. Hlavním cílem zařízení TPMU je studovat ionosféru (= ionizovaná část atmosféry Země), přesněji její dynamiku a reakce na solární a geomagnetickou aktivitu. Zkoumá tedy chování tepelné plazmy v blízkosti Země. Bylo vyvinuto konsorciem pod vedením Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (UVA AV ČR), přičemž letový model byl vyroben brněnskou firmou Czech Space Research Centre (CSRC). Úkolem přístroje DSLP je zase měřit vlastnosti ionosférické plazmy jako hustota, teplota či tok, spolu se snahou identifikovat ionosférické nepravidelnosti často spojované s rychlými změnami kosmického počasí. Na jeho vývoji se podílel Astronomický ústav AV ČR spolu s UVA AV ČR a dvěma firmami, konkrétně CSRC a SPRINX Systems.

Satelit Proba-2 dosahuje hmotnosti 130 kg při rozměrech 60 x 70 x 85 cm, přičemž se jeho spotřeba energie pohybuje v rozpětí od 70 a 110 W. Tímto se řadí k nejmenším satelitem, jaké agentura ESA ve své historii vyrobila. Energii pro provoz vyrábí družice pomocí solárních panelů, zatímco je lithium-iontová baterie využívaná v případě nepřítomnosti osvětlení (tedy v částech oběžné dráhy, kdy je Slunce zakrýváno Zemí) a během výkonu specifických experimentů, jejichž spotřebu energie solární panely nedokáží samostatně pokrýt. Na oběžnou dráhu byl vypuštěn 2. listopadu 2009 o 01:50:00 UTC raketou typu Rokot z rampy 133 kosmodromu Plesetsk v Rusku. Navazuje na satelit Proba-1, který byl vypuštěn na oběžnou dráhu v roce 2001 a je funkční dodnes.

Proba-2 své měření provádí z heliosynchronní dráhy v nadmořské výšce mezi 700 a 800 km se sklonem přibližně 98° a jeden oběh kolem Země mu trvá 99,1 minut. Při výběru dráhy bylo třeba dosáhnout co nejkratší čas strávený bez osvětlení, neboť se na palubě satelitu nacházejí zařízení zaměřené na zkoumání Slunce. Na zvolené heliosynchrónnej dráze se proto během 9 měsíců z roku nevyskytují žádné zatmění. I v obdobích, kdy se na dráze vyskytují zatmění, se však maximální délka zatmění pohybuje jen okolo 20 minut. Původní očekávaná životnost byla 2 roky, ale mise pokračuje ve své činnosti do současnosti.

Mise Proba (PRoject for OnBoard Autonomy) jsou sérií misí Evropské kosmické agentury (ESA), které využívají malé družice nejen na sběr nových vědeckých poznatků na základě měření přístrojů přítomných na palubě, ale i na otestování a demonstraci nových vesmírných technologií. Na výrobě satelitu Proba-2 se celkově podílelo 10 evropských států a Kanada.

Zdroje:

ESA, http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Proba_Missions/About_Proba-2

http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Proba_Missions/Proba-2_science_payloads

CSO, https://www.czechspace.cz/sites/default/files/csofactsheets-proba2tpmu-web.pdfhttps://www.czechspace.cz/sites/default/files/csofactsheets-proba2dslp-web.pdf

Rubriky