Přípravy družice pro měření výšky mořské hladiny

Sdílet:


Do startu družice Sentinel-6 „Michael Freilich“ systému Copernicus pro mapování nárůstu hladiny moří zbývá méně než měsíc  a přípravy na kosmodromu jsou v plném proudu.

Poté, co družice 24. září dorazila na kosmodrom Vandenberg v Kalifornii, byla přesunuta do zařízení společnosti SpaceX PPF (Payload Processing Facility). Zde byla vyložena z přepravního kontejneru a prošla sérií testů, které ověřovaly, že nic nebylo během dopravy poškozeno a že je družice plně připravena na náročné podmínky startu plus pětileté práce na oběžné dráze Země.

Mezi úkoly, které je třeba „odškrtnout“ před startem Sentinelu-6 v úterý 10. listopadu jsou ještě poslední riskantní práce jako je třeba tankování družice nebo její zapouzdření do aerodynamického krytu. Poté už bude následovat jen doprava na startovací rampu.

Jakmile bude bezpečně na oběžné dráze, tak družice Sentinel-6 systému Copernicus bude pokračovat v dlouhodobém sledování referenční výšky mořské hladiny, které začal v roce 1992 francouzsko-americký satelit Topex Poseidon. Na něj pak navázala řada misí Jason.

Mise se skládá ze dvou identických družic, které budou vypuštěné v pětiletém rozestupu. Nejprve za několik týdnů bude na oběžnou dráhu dopravený satelit Sentinel-6 „Michael Freilich“, následovat bude v roce 2025 Sentinel-6B. Ten má zajistit kontinuitu měření nejméně do roku 2030.

Protože zvyšování hladiny moří je klíčovým indikátorem klimatické změny, tak přesné monitorování jejích změn v průběhu desítek let je klíčové pro klimatické služby, pro politiky a samozřejmě především pro ochranu těch, kteří žijí v rizikových oblastech s velmi malou nadmořskou výškou.

Družice sledující měnící se výšku hladiny oceánů odhalují, že od roku se zvedají v průměru o 3 mm ročně. Co je ale horší, tempo růstu se v posledních letech zvyšuje. Družice Sentinel-6 systému Copernicus mají nejen pokračovat ve stanovení tohoto kritického „zlatého standardu“ pro klimatické studie, ale také pro měření hladiny moří s vyšší přesností, než kdy dříve.

Za tímto účelem Sentinel-6 poprvé zapojí syntetický aperturní radar do časové řady výškoměrné. Aby bylo zajištěno, že časové řady nebudou nikterak zkresleny, tak radarový přístroj poskytuje souběžné konvenční měření v režimu nízkého rozlišení, stejně jako vylepšený aperturní radar provádí měření s vysokým rozlišením podél dráhy letu.

Mezi přístroji družice je i pokročilý mikrovlnný radiometr dodaný NASA. Vodní páry v atmosféře mají vliv na rychlost radarových pulzů altimetru – a díky tomu i na odhady výšky hladiny moří. Pokročilý mikrovlnný radiometr je schopen změřit úroveň vodních par, čímž zajistí, že měření jsou správně čtena a přesná.

Mapování výšky hladiny oceánů pro pochopení dlouhodobých změn je jedním, nikoliv však jediným úkolem mise Copernicus Sentinel-6. Další je poskytování dat pro praktické „operační“ aplikace. Mise bude například měřit výšku vln a rychlost větru, což jsou data použitelná pro předpovídání stavu oceánu v prakticky reálném čase. Ve skutečnosti družicová altimetrie poskytuje nejúplnější měření týkající se stavu oceánů, jaká máme dnes k dispozici.

Ředitel programů pozorování Země v ESA Josef Aschbacher k tomu uvádí: „Růst mořské hladiny je významnou globální obavou, takže mít k dispozici nepřetržitá přesná data týkající se jeho změny je kritické pro přijímání správných rozhodnutí. Jsme opravdu hrdí, že jsme součástí této důležité mise, která je opravdu mezinárodní a ztělesňuje hodnotu spolupráce mezi organizacemi jako je ESA, Evropská komise, Eumetsat, NASA, NOAA a CNES.“

Na tiskové konferenci NASA, která se konala 16. října, přidružený administrátor NASA z ředitelství vědeckých misí Thomas Zurbuchen uvedl: „Jde o první evropské partnerství tohoto typu s pro NASA s ESA a nemůžeme být více nadšení. Pracujeme společně jako mezinárodní komunita a děláme to proto, že společně se dozvíme mnohem více. Společně pak můžeme dodat nejlepší informace všem politikům, které potřebují pro kritická rozhodnutí týkající se naší budoucnosti.“

Náměstek generálního ředitele pro obranný sektor a vesmír Evropské komise Pierre Delsaux také vyzvedl hodnotu mezinárodní spolupráce, která vedla k realizaci této mise a k faktu, že první družice Sentinel-6 byla pojmenována jako pocta Michaelu Freilichovi. Ten se zapsal do historie družicového pozorování Země a byl u podpisu dohody o spolupráci v této oblasti mezi Spojenými státy a Evropou. Dodává: „Mise je také součástí evropského programu Copernicus, který také vzešel ze spolupráce mezi Evropskou komisí, ESA a Eumetsatem. A samozřejmě také průmyslem.“

Generální ředitel Eumetsatu Alain Ratier k tomu dodává: „Sentinel-6 Michael  Freilich pokračuje v získávání unikátních klimatických dat. Pracuje na shodné dráze, jako předcházející mise Topex Poseidon a Jason, aby získával co nejpřesnější měření výšky mořské hladiny. Sentinel-6 je také částí globální konstelace, která zahrnuje dvě družice Copernicus Sentinel-3 pohybující se na doplňujících orbitách, které jsou také řízené ze střediska Eumetsat v Darmstadtu.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky