ScyLight

Popis programu

ScyLight je obdobou Core Competitiveness, avšak zaměřuje se specificky na vývoj disruptivních optických telekomunikačních technologií, které v nadcházejících letech naruší tradiční telekomunikační komunikační trh (např. megakonstelace). Projekty mohou zahrnovat studie, technologický vývoj, ověření konceptů i konkrétní hotové ukázkové mise, které mají demonstrovat disruptivní inovace potenciálním zákazníkům a uživatelům. Program se zaměřuje na aktivity systémové úrovně, optické terminály, fotoniku, optický payload a technologie kvantové kryptografie.

Způsob zapojení:

ScyLight nabízí jak nabídková řízení (ITT) iniciovaná ESA podle průběžného ročního pracovního plánu, tak i trvale otevřenou výzvu (Always Open Calls for Proposals), do které může průmysl a jiné instituce navrhovat projekty k realizaci. Projekty budou tedy vybírány bez veřejné soutěže s možností ČS na nich deklarovat zájem. Všechny projekty Scylight vyžadují autorizační dopis národní delegace.

Výše podpory:

Projekty v nabídkových řízeních ITT dle zadání ESA jsou hrazeny ze 100%. Projekty iniciované průmyslem se řídí tabulkou financování Core Competitiveness – C&G, s jednou výjimkou: projekty s vysokým technickým rizikem ESA umožňuje financovat pro non-SMEs až ze 75 % pro všechny fáze.

Doba trvání:

  • 2020 – 2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 2 MEUR (e.p. 2016)

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:

https://artes.esa.int/scylight