Přesný laserový systém mise Proba-3

Sdílet:


Mise ESA Proba-3 prochází kritickou přípravou pro let dvou sond v přesné formaci. Nyní probíhá testovací kampaň laserových prostředků mise, které provádí společně ESA, MDA a Centre Spatial de Liège. Kampaň se koná ve firmě Redwire Space v belgickém Kruibeke.

Koncem letošního roku budou dvě družice společně vypuštěné na oběžnou dráhu, aby následně udržovaly svoji vzájemnou polohu s přesností na několik milimetrů. Tím dojde k vytvoření umělého zatmění Slunce ve vesmíru. Sonda Proba-3 Occulter (Stínítko) bude vytvářet stín na druhou sondu Coronagraph (Koronograf), čímž bude blokovat ohnivou tvář Slunce. Přístroje koronografu budou moci pozorovat „zatmění Slunce“ vždy zhruba šest hodin během obletu Země trvajícího 19,5 hodiny.

Aby bylo možné udržet přesnou pozici stínu v rozmezí několika centimetrů na družici Coronagraph vzdálené nějakých 150 metrů od sesterského satelitu Occulter, jsou obě zařízení odkázaná na soubor přístrojů: rádiové spojení, GNSS, vizuální snímkování a – pro nejpřesnější měření vzájemné vzdálenosti – laserový dálkoměrný systém. Ten vyšle laserový paprsek z družice Occulter směrem ke koutovému odrážeči na satelitu Coronagraph: ten se odrazí zpět a bude tam možné zjistit relativní pozici a vzájemnou polohu obou těles s přesností na milimetry.

„Abychom mohli kalibrovat laserový systém mise Proba-3, prověřovali jsme jeho výkony v 60 metrů dlouhé čisté místnosti Redwire,“ vysvětluje manažer mise Proba-3 Damien Galano. „Laserový paprsek byl odražený na cílové družici a výsledky jsme následně porovnávali a ‘absolutní autoritou’, která využívala nezávislý kalibrovaný laserový systém.“

Mise Proba-3 je připravována pro ESA konsorciem vedeným španělskou firmou Sener, přičemž celkově na projektu spolupracuje 29 firem ze čtrnácti zemí. Družice Proba-3 byly navržené firmou Airbus Defence and Space ve Španělsku, jejich integrace pak proběhla v Redwire (Belgie). Za subsystém mající na starost let ve formaci je zodpovědná španělská GMV, hlavní koronografický přístroj pochází od belgické organizace Centre Spatial de Liège. Mise Proba-3 má být vypuštěna do vesmíru raketou PSLV-XL z Indie v průběhu letošního září.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky