Přesné navedení Webbova teleskopu pomocí Ariane 5 pravděpodobně prodlouží jeho životnost

Sdílet:


Po úspěšném startu Kosmického teleskopu Jamese Webba (JWST, James Webb Space Telescope), což je společný podnik NASA/ESA/CSA, v sobotu 25. prosince a uskutečnění dvou korekčních manévrů zjišťoval řídicí tým přesnou trajektorii jeho letu. Konstatoval, že observatoř má nyní dostatek pohonných látek na to, aby mohla provádět vědecká pozorování významně déle, než je její plánovaná desetiletá životnost. Minimální základní doba trvání mise přitom byla stanovena na pět let.

Přesný start JWST na raketě Ariane 5, kterou poskytla ESA, realizovala společnost Arianespace z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně.

Analýzy ukázaly, že pro korekci trajektorie JWST na finální dráhu kolem druhého Lagrangeova bodu (L2) bude potřeba mnohem méně pohonných látek, než se původně plánovalo. Bod L2 je místem gravitační stability v soustavě Země-Slunce: nachází se z pohledu od Slunce za Zemí. Díky nižší potřebě pohonných látek potřebných pro usazení na cílové dráze bude mít JWST více paliva na provoz. Na druhé straně: na aktivní životnost observatoře může mít vliv celá řada dalších skutečností.

Teleskop má na palubě palivo nikoliv pouze na průběžné korekce dráhy a navedení na orbitu kolem bodu L2, ale také pro plnění tří nezbytných funkcí během celé mise: jednak na manévry udržování na svém místě, jednak na směrování družice směrem k vědeckým cílům a jednak na zajištění správné orientace tělesa v kosmickém prostoru.

Palivo navíc bylo získáno především díky přesnosti startu Ariane 5 provozované společností Arianespace, která výrazně překročila požadavky týkající se navedení JWST na správnou dráhu, stejně jako přesnost průběžných korekčních manévrů. Jde o relativně malé zážehy: jeden z nich proběhl 65 minut po startu a přidal k rychlosti observatoře zhruba 20 m/s. Druhý manévr se uskutečnil 27. prosince: ten přidal už jen 2,8 m/s.

Přesnost trajektorie po vypuštění měla ještě jeden důsledek: načasování vyklopení panelu slunečních baterií. Vyklopení bylo provedeno automaticky po oddělení z rakety Ariane 5, přičemž jej aktivoval příkaz vydaný poté, co teleskop zaujal určitou pozici vzhledem ke Slunci. Protože JWST byl ve správné pozici už v okamžiku oddělení z druhého stupně rakety Ariane, panel se vyklopil už zhruba půldruhé minuty po oddělení od rakety – přibližně 29 minut po startu.

Od tohoto okamžiku je veškeré další rozkládání jednotlivých prvků řízeno lidmi, takže jeho načasování – nebo dokonce pořadí – se může změnit.

JWST je největší a nejsilnější teleskop kdy vypuštěný do vesmíru. V rámci široké mezinárodní spolupráce ESA zajišťuje vypuštění teleskopu za použití rakety Ariane 5. Společně s partnery je ESA zodpovědná za vývoj a kvalifikaci úprav Ariane 5 na misi s Webbovým teleskopem a za zajištění dopravních služeb u společnosti Arianespace.

Webbův teleskop představuje mezinárodní partnerství mezi NASA, ESA a Kanadskou kosmickou agenturou (CSA, Canadian Space Agency).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky