Přehled členství ČR v telekomunikačních a navigačních programech ESA po ministerské Radě ESA v listopadu 2022

Sdílet:


Ministerstvo dopravy vytvořilo na ministerské Radě ESA prostřednictvím finančních závazků nové příležitosti pro český průmysl v programech ESA. Do telekomunikačních a navigačních programů ESA vložilo MD celkem 22,56 milionů Eur, přičemž většina prostředků spadá do oblasti telekomunikací, zejména pak do skupiny programů ARTES. Finanční prostředky byly vloženy jak do stávajících programů, v nichž jsou již rozběhnuté projekty s českou účastí (ARTES Core Competitiveness, Business Applications, Scylight, IRIS, Novacom II), tak i do programů zcela nových (ARTES Pioneer 4.0, Program ESA pro EU Secure Connectivity, Civil Security From Space, Moonlight).

Na tomto odkaze najdete ke stažení celkový přehled všech telekomunikačních a navigačních programů ESA, kde je ČR členem. Z přehledu se dozvíte, čeho se daný program týká, jaký v něm byl dosud finanční příspěvek, kolik financí do něj ČR vložila na ministerské Radě ESA v listopadu 2022 a zejména pak, kolik prostředků je k dispozici pro český průmysl na nové projekty. Tato třetí hodnota v sobě zahrnuje zbývající prostředky z předchozího finančního období, nově vložené prostředky, odečtené režijní náklady ESA, korekci pro ekonomické podmínky a v některých případech je i odečten rozpočet projektů, jejichž realizace je téměř jistá, ačkoli smlouva ESA s průmyslem nebyla ještě uzavřena.

Tabulka rovněž obsahuje sloupec indikující, zda v programu jsou či nejsou nové projektové příležitosti. Tím jsou myšleny příležitosti pro firmy, které s ESA nezačaly o novém projektu ještě vyjednávat. Z přehledu se rovněž dozvíte, zda daný program disponuje pracovním plánem, který vytváří ESA či zda mohou firmy podávat své vlastní projekty tzv. „odspodu“, zda projekty iniciují hlavní dodavatelé ESA (Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, OHB Systems apod.), zda projekty vyžadují spolufinancování ze strany průmyslu apod.

Rubriky