Představení Agendy ESA 2025

Sdílet:


Generální ředitel ESA Josef Aschbacher vypracoval ve spolupráci s členskými zeměmi nové priority a cíle pro ESA v příštích letech.

Generální ředitel nastavil laťku kosmických ambicí v Evropě vysoko. A přestože v nich má ESA hrát hlavní roli, jejich realizace vyžaduje spolupráci s Evropskou unií, kosmickým průmyslem a vědeckou komunitou, stejně jako spolusdílení nové vize pro Evropu ve vesmíru.

Agenda ESA 2025 nastiňuje budoucí výzvy. Samozřejmě, že v první řadě na nejbližší čtyři roky. Ale zároveň také z dlouhodobého hlediska, které mají za cíl udržet a rozšířit stávající evropskou roli v kosmické ekonomice. To znamená spolupráci s Evropskou unií a se společnostmi všech velikostí zapojených do kosmického průmyslu, stejně jako s inspirujícími a podporujícími vzdělavateli, podnikateli a budoucí generací kosmických vědců a techniků, a všemi profesemi potřebnými pro realizaci velkolepých kosmických misí. Také to znamená vývoj programů a misí ESA, na které mohou být členské státy hrdé. Jde o nové vlajkové mise ve spolupráci s členskými státy Evropské unie, mise pod taktovkou ESA pro rozšíření našich znalostí, stejně jako pro ochranu naší planety a její oběžné dráhy.

„Kde chce být Evropa za patnáct let?“ ptá se generální ředitel. „Evropou je samozřejmě míněna Evropská kosmická agentura, ale jsou v ní i další evropští hráči. Tedy členské státy, průmysl, Evropská komise.“

„Definovali jsme agendu, která v příštích čtyřech letech dá do souladu ESA a vesmír, takže budeme mít pevné místo mezi špičkovými kosmickými agenturami na světě.“

Přečtěte si shrnutí (Executive Summary), v němž je nastíněno pět bezprostředních priorit pro ESA a vize na následující čtyři roky (v angličtině).

Přečtěte si celý dokument Agenda ESA 2025 (v angličtině).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky