Poslední zastávka družic Galileo před startem

Sdílet:


Evropská konstelace navigačních družic Galileo se rozroste. Koncem tohoto roku odstartuje na palubě rakety Sojuz první pár z celkově dvanácti vyráběných satelitů třetí série (Batch 3). Jejich poslední překážka na cestě ke startu se nachází mezi písečnými dunami na holandském pobřeží. Jde o testovací středisko ESTEC (European Space Research and Technology Centre), které je největším evropským zkušebním zařízením pro družice.

Krom dvou všechny z 26 družic Galileo aktuálně se nacházejících na oběžné dráze prošly předletovými zkouškami v tomto komplexu o ploše 3000 metrů čtverečních s řízeným prostředím. Nachází se v něm vybavení schopné simulovat všechny aspekty kosmického letu. Středisko je pro ESA provozováno a řízeno organizací ETS (European Test Services).

Všech dvanáct družice série Batch 3 – funkčně podobné satelitům řady FOC (Full Operational Capability) nacházejících se v současnosti na oběžné dráze – sem bude postupně z OHB v Německu odesláno, aby byla zhodnocena jejich připravenost na vesmír před odesláním do Francouzské Guayany.

První dvojice těchto družic už byla v ESTECu loni v době, kdy propukla pandemie COVID-19. Zkoušky byly krátce přerušeny, když bylo testovací středisko uzavřeno, ale následně po zavedení bezpečnostních opatření došlo k jejich obnovení.

Testování prvního páru družic bylo dokončeno v dubnu, přičemž nyní se nachází ve skladovacích prostorách. Na místě jsou už přitom další dvě družice Galileo, které dorazily letos v červnu.

Nově příchozí družice začnou testy dvoutýdenním pobytem ve vakuu, kde budou vystavené teplotním extrémům napodobujícím podmínky v kosmickém prostoru. Tento teplotně-vakuový test proběhne uvnitř válcovité komory z nerezové oceli o průměru 4,5 m, která má název Phenix. Vnitřní obal nazvaný „teplotní stan“ má strany, které jsou ohřívané tak, aby simulovaly sluneční záření, nebo naopak chlazené kapalným dusíkem tak, aby simulovaly kosmický stín.

V rámci dalšího testu budou zapnuty v Maxwellově zkušební komoře všechny systémy satelitu. Komora je vybavena stíněnými stěnami blokujícími veškerý externí elektronický signál. Ty jsou navíc pokryty špičatými trny, které pohlcují rádiový signál a zabraňují jeho odrazu. Takto izolované – jako by se vznášely v kosmickém prostoru – budou družice podrobeny zkoušce „elektromagnetické kompatibility. Každý satelit bude aktivován, takže lze prověřit, zdali jeho jednotlivé systémy mohou společně pracovat bez rušivé interference.

Poté, co ke družici budou připojeny panely slunečních baterií, které dodá Airbus Netherlands z nedalekého Leidenu, může dojít k testování celkových vlastností. Jde například o určení těžiště a celkové hmotnosti satelitu, a to včetně kontroly, zdali parametry odpovídají specifikacím návrhu. Čím přesněji jsou tyto hodnoty známé, tím efektivněji může být řízena orientace každé družice na oběžné dráze pomocí zážehů trysek. To pak má vliv na prodloužení aktivní životnosti právě skrze šetření pohonnými látkami.

Každá družice také prochází akustickými testy v komoře LEAF (Large European Acoustic Facility), což je efektivně největší zvukový systém v Evropě.

V jedné stěně této komory o šířce 11 m, hloubce 9 m a výšce 16,4 m se nacházejí čtyři klaksony, které vytvářejí zvuk průtokem plynného dusíku. Takto překračují hlasitost 140 decibelů. Akcelerometry umístěné na družici přitom sledují potenciálně nebezpečné interní vibrace během zvukových zkoušek.

Jakmile bude u každé družice dokončena testovací kampaň, je odeslána na evropský kosmodrom ve Francouzské Guayaně a zde připravena na start. Dva testované satelity se vydají na Kourou v říjnu, přičemž se s jejich startem počítá před koncem roku.

V létě 2020 byla zahájena stavba nové čisté místnosti o ploše 350 metrů čtverečních ve zkušebním středisku ESTEC. To proto, že většinu času se v ESTECu nachází více než jedno zařízení určené k testům, a to včetně povícero družic Galileo.

Komplexní plánování a řízení provozu jsou nezbytné k zajištění toho, aby každý projekt získal přístup k zařízení, které potřebuje – a v čase, který potřebuje. Takže odpovídající plocha je nezbytná k zajištění potřeb různých zákazníků a umožnění jejich plynulého přecházení mezi testovacími zařízeními.

Galileo je v současné době nejpřesnější družicový navigační systém, který obsluhuje více než dvě miliardy uživatelů.

Fáze FOC (Full Operational Capability) programu Galileo je řízena a plně financována Evropskou unií. Evropská komise a ESA podepsaly delegační dohodu, v níž se ESA zavazuje zajišťovat návrh a prokuristické služby pro Evropskou komisi. „Galileo“ je ochranná známka v databázi Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví (n° 002742237).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky