Podpora věd týkajících se planety Země

Sdílet:


Vzhledem k tomu, že věda je alfou a omegou programu dálkového průzkumu Země FutureEO, ESA otevřela nové vědecké zařízení – Science Hub. To nabízí nové příležitosti pro společný výzkum, který má potenciál dále rozšiřovat vědecký přínos pro agenturu i její členské státy.

FutureEO je výzkumný a vývojový program ESA pro dálkový průzkum Země, který využívá inovativní nápady a koncepty k navrhování přelomových družicových misí s maximálním přínosem jejich výstupů pro společnost. Tento program světové extratřídy přináší vynikající vědecké výstupy a nepopiratelná fakta, která vedou k pochopení našeho měnícího se světa. Zkrátka a dobře: FutureEO je základním stavebním kamenem aktivit ESA v oblasti dálkového průzkumu Země.

Odpovědi na dnešní výzvy, mezi něž patří dopad klimatické změny, ztráta biodiverzity, zdraví našich oceánů, dostupnost vody, extrémní události a georizika (a k tomu všemu musíme ještě připočíst snahy o „dekarbonizaci“ Evropy), závisí na robustnosti naší vědy. Získávání kritických dat potřebných pro pochopení naší planety a předpovídání toho, co je před námi, jsou oblasti, ve kterých jsou družice jako Earth Explorers – výzkumné mise programu FutureEO – zásadní pro pokroky v oblasti vědy a v obnovení rovnováhy životního prostředí pro udržitelnou budoucnost.

Nový Science Hub, který se zaměřuje na dálkový průzkum Země, se stane střediskem pro spolupráci s členskými státy ESA. Podpoří otevřenou vědu, maximalizuje vědecký přínos rodiny misí Earth Explorers a Sentinel programu Copernicus, zvýší vědecký přínos FutureEO a pomůže získat vědecká data pro projekt Digital Twin Earth.

Nový Science Hub, který se nachází ve středisku ESA pro pozorování Země nedaleko Říma (Itálie), je místem pro setkávání lidí, pro tvorbu sítí a pro spolupráci na různých výzvách z let minulých i budoucích.

Ředitelka programů dálkového průzkumu Země v ESA Simonetta Cheliová uvedla: „Rada ESA na ministerské úrovni se koná v listopadu, přičemž jsme na ni připravili ambiciózní sadu programů, v nichž věda hraje hlavní roli.“

„Věda je klíčem k odemčení záhad týkajících se toho, kterak naše planeta funguje jako systém a předpovídání toho, co se stane, pokud budou lidské aktivity narušovat zemskou přírodní rovnováhu.“

„Abychom náš vědecký záběr mohli ještě více rozšířit, potřebujeme prohloubit spolupráci s akademickou obcí a užší vazby na vědce z celé řady disciplín. Náš Science Hub má pomoci právě tohoto dosáhnout.“

Science Hub již začal pracovat s mnoha výzkumnými pracovníky a hostujícími vědci.

Sonia Ponce de Leonová z Lisabonské univerzity to doplňuje: „Mým cílem coby oceánografky je poskytovat vědecké komunitě vyhodnocení obnovitelné energie z mořských vln v pobřežních oblastech.“

„Využívám výškoměrná data z družicových misí jako je CryoSat, Sentinel-3 a Sentinel-6 systému Copernicus a zpracovávám je speciálním algoritmem, abych získala přesná data s vysokým rozlišením.“

„Pobyt ve Science Hubu mi dovoluje potkat se s vědci a odborníky na družicovou altimetrii a dává mi příležitost vytvářet nové pracovní vazby i spolupráci.“

Marco Bellacicco je hostující vědec z Institutu námořních věd při Národní vědecké radě v Itálii a říká: „Spojení se Science Hubem mi dalo příležitost podílet se na práci v prestižním a inspirujícím pracovním prostředí, kde je možné získat inspiraci od špičkových vědců. Vize a multidisciplinární přístup společně s inovativními a pokročilými technikami jsou nezbytnými nástroji pro lepší pochopení produktivity, fungování a vývoje oceánů ve spojitosti s probíhající klimatickou změnou.“

Diego Fernandez z ESA dodává: „Science Hub bude také ústředním bodem pro pokročilou vědu, která je základem budoucích aplikací a vytvoření digitálního dvojníka Země – pokročilé dynamické digitální repliky naší planety, která změní způsob, jakým studujeme chování Země, jakým vyvíjíme inovativní řešení a jakým vyhodnocujeme potenciální dopady na životní prostředí.“

„V rámci našeho programu FutureEO jsme začali vědcům v členských státech ESA otevírat příležitosti, aby měli možnost se zapojit do našeho Science Hubu a pomohli nám řešit některé z nejdůležitějších vědeckých úkolů naší dekády.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky