Podařilo se uvolnit anténu RIME na sondě JUICE

Sdílet:


Tři týdny poté, co byl učiněný první pokus o vyklopení antény RIME (Radar for Icy Moons Exploration) na sondě JUICE, která je určená ke studiu povrchových a podpovrchových struktur ledových měsíců planety Jupiter, se konečně podařilo uvolnit 16 metrů dlouhou anténu z lože. V něm byla uložena po dobu startu.

Během prvního pokusu o rozložení složené antény se rozevřely toliko první segmenty každé z jejích polovin. Letoví kontroloři měli podezření, že se zasekl malý jistící kolík a brání dalším segmentům ve vyklopení.

Naštěstí měly týmy řízení letu ve středisku ESA v Darmstadtu v zásobě celou řadu nápadů, kterak se s problémem vypořádat.

Aby se pokusili uvolnit jistící kolík, „zatřásli“ sondou JUICE pomocí jejích motorů. Následně pak inkriminované místo vystavili slunečním paprskům, čímž ho nahřáli. Den po dni vykazovala anténa RIME známky většího a většího pohybu, ale stále se nedařilo ji plně uvolnit.

Až 12. května RIME konečně dosáhla operačního stavu poté, co letový řídicí tým odpálil mechanické zařízení pojmenované NEA (Non-Explosive Actuator), které se nacházelo v zaseknutém držáku. To přineslo onen poslední ráz, který o milimetry posunul kolík a umožnil plně rozvinout anténu.

Obrázek ukazuje mechanický šok způsobený odpálením aktuátoru v montážní konzoli. Aktuátor byl aktivován v okamžiku označovaném jako „NEA 6 Release“. Výsledná tlumící oscilace ukazuje, že anténa je uvolněna a poté se kývá dopředu a dozadu, než se stabilizuje do vysunuté a zajištěné polohy.

Poslední část antény nicméně zůstávala složená. Potvrzení o kompletním rozložení antény RIME přišlo až v okamžiku, kdy řídicí středisko vydalo povel k aktivaci dalšího aktuátoru. To po měsících strávených anténou RIME ve složené poloze vedlo k jejímu úplnému rozložení.

Jakmile sonda ESA JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) dorazí k Jupiteru, využije RIME ke studium povrchových a podpovrchových útvarů až do hloubky 9 km na jeho ledových měsících. RIME je jedním z deseti přístrojů na palubě JUICE, které mají společně zkoumat obyvatelné světy kolem plynových obrů a vznik naší Sluneční soustavy.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky